FANDOM


Thường  |  Hang Động  |  Thủy Triều

Some ground that we dug up.

–Webber

Đầm Hang Động là Quần Xã đầm lầy nằm ở dưới Hang Động. Có nhiều thứ tương tự Đầm Lầy mặt đất ngoại trừ Nhà Xiêu Vẹo, Ao, và Cây Gai. Có hai loại Đầm Hang Động với tính đa dạng khác nhau.

Loại thứ nhất có nhiều Sậy, trung bình kiếm được cỡ 50 Lau Cắt. Dĩ nhiên, nơi đây đầy Xúc Tua và ít nhất năm Hang Nhện cấp 3. Vì vậy nên đề cao cảnh giác khi ở đây.

Loại thứ hai thì ít nguy hiểm hơn. Chúng có nhiều Hoa Đèn và là nơi cư trú của Xúc Tua Khổng Lồ. Thi thoảng cũng có Xúc Tua nhưng không nhiều.

Blueprint Thư viện Ảnhsửa

Quần Xã
Mặt Đất Bàn CờĐồng CỏNghĩa ĐịaRừngĐầm LầyVùng KhảmBiểnXứ ĐáThảo NguyênReign of Giants icon Sa MạcRừng Lá Rụng
Hang Động Rừng Nấm CâyĐồng Bằng ĐáMăng ĐáRừng NgầmĐầm Hang Động
Tàn Tích Vực ThẳmMê CungQuân KhuThánh ĐịaThôn BảnVùng HoangVùng Đất Cổ Xưa
Liên Quan Bản ĐồCầuĐường (Lối Mòn) • Đất

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên