FANDOM


Thường  |  Hang Động  |  Thủy Triều
Marshy.

–Walani

Đầm Thủy Triều là một phiên bản khác của Quần Xã Đầm Lầy trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó bao phủ hoàn toàn bởi Đất Đầm Thủy Triều. Quần xã này có SậyNấm Rơm Lục như Đầm Lầy thường. Nhưng Đầm Thủy Triều chứa Hồ Thủy Triều thay cho Ao, Chòi Người Cá thay cho Nhà Xiêu Vẹo, và Flup thay cho Xúc Tua. Ngoài ra, nó có vài yếu tố mới, như Lều Cá Ngư Ông, mà là nơi cư trú của Cá Ngư Ông, và Hố Độc. Không như Xúc Tua, Flup thì tái sinh, và theo thời gian những Flup mới sẽ xuất hiện trong Đất Đầm Thủy Triều quanh Đầm Thủy Triều.

Quần Xã
Mặt Đất Bàn CờĐồng CỏNghĩa ĐịaRừngĐầm LầyVùng KhảmBiểnXứ ĐáThảo NguyênReign of Giants icon Sa MạcRừng Lá Rụng
Hang Động Rừng Nấm CâyĐồng Bằng ĐáMăng ĐáRừng NgầmĐầm Hang Động
Tàn Tích Vực ThẳmMê CungQuân KhuThánh ĐịaThôn BảnVùng HoangVùng Đất Cổ Xưa
Liên Quan Bản ĐồCầuĐường (Lối Mòn) • Đất