FANDOM


 • Bảng này dành cho những thảo luận ngoài chủ đề -- một nơi để tự do thảo luận với bạn bè Don't Starve Wiki của bạn.

  • 9 luồng
  • 44 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Amanitadesign 10:06, ngày 4 tháng 6 năm 2017

 • Có câu hỏi về wikia, hoặc thắc mắc về chủ đề? Đặt câu hỏi của bạn tại đây!

  • 9 luồng
  • 41 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Nightbringer125 06:27, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 • Bạn muốn chia sẻ điều gì đó vừa được đăng tải trên wikia này, hay chúc mừng ai đó vì đóng góp ngoạn mục của họ? Đây là chính là nơi để bạn thực hiện điều đó!

  • 2 luồng
  • 6 bài đăng

  Viết lần cuối bởi một người dùng vô danh 03:33, ngày 2 tháng 2 năm 2016

 • Thông tin và tin tức cập nhật!

  • 8 luồng
  • 41 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Ragevalley855 02:44, ngày 17 tháng 6 năm 2017

 • Bảng này dành cho những vấn đề thảo luận chung trên wikia.

  • 8 luồng
  • 111 bài đăng

  Viết lần cuối bởi Nightbringer125 03:44, ngày 23 tháng 6 năm 2017

diễn đàn-trang đặc biệt-lời giới thiệu-Nhóm bạn có thể chỉnh sửa nó

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên