FANDOM

Ragevalley855

biệt danh Tên của mị là star

  • Tôi sống tại Mị sống ở Hải Phòng
  • Tôi sinh ngày 15 tháng 6
  • Công việc của tôi là Mị làm game thủ và là siêu phịch nhân