FANDOM

Speeds1997

biệt danh Hưng

Bảo quản viên Content Moderator
 • Tôi sống tại Hà Nội
 • Tôi sinh ngày 11 tháng 2
 • Công việc của tôi là Sinh viên
 • Tôi là Nam
 • Speeds1997

  ...

  ngày 18 tháng 3 năm 2016 bởi Speeds1997

  tạo thử 1 cài :P =))

  Xem nào, một lời nhắc nhở bản thân luôn =))

  • Cần thêm ý tưởng cho mấy bài hương dấn =))
  • dịch mấy bài ngắn ngắn của SW
  • mấy bài dài của ROG thì ... thôi để đấy, chưa có hứng dịch mấy bài đó :)
  Chi tiết >

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.