FANDOM


tạo thử 1 cài :P =))

Xem nào, một lời nhắc nhở bản thân luôn =))

  • Cần thêm ý tưởng cho mấy bài hương dấn =))
  • dịch mấy bài ngắn ngắn của SW
  • mấy bài dài của ROG thì ... thôi để đấy, chưa có hứng dịch mấy bài đó :)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên