FANDOM

Starving Cat

biệt danh Mèo Chết Đói

  • Tôi sống tại Somewhere in Vietnam lol
  • Tôi sinh ngày tháng 4 15
  • Nghề nghiệp của tôi là Học sinh
  • Tôi là nam