FANDOM


Wilson Portrait
I'm not terribly curious about the smell.

–Wilson

Willow Portrait
Gross.

–Willow

Wolfgang Portrait
Is good no more.

–Wolfgang

Wendy Portrait
Farewell, chum.

–Wendy

WX-78 Portrait
ALL LIFE DIES AND THEN SMELLS

–WX-78

Wickerbottom Portrait
That fish matter is becoming a biohazard.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
I think it's time to throw this out.

–Woodie

Waxwell Portrait
I believe I should dispose of this.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
Yöu smell öf yöur failure.

–Wigfrid

Webber Portrait
It's no good to anyone now.

–Webber

Walani Portrait
Gag material!

–Walani

Warly Portrait
Such a shame...

–Warly

Woodlegs Portrait
Smells like th'devil hisself made wind.

–Woodlegs

Cá Thối là một Vật Dụng xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Cá Nhám Chó ChếtCá Kiếm Chết sẽ biến thành Cá Thối thay vì Thối nếu như để chúng hỏng. Cũng có thể kiếm một cái từ một Lưới Rà. Cho Packim Baggims ăn một Cá Nhám Chó Chết hay một Cá Kiếm Chết sẽ khiến nó nhổ ra một Cá Thối. Cá Thối có thể đập để lấy 2 Mảnh Xương.

Prototype Mẹo sửa

  • Mảnh Xương chỉ gộp đến 20, nhưng Cá Thối gộp đến 40 và mỗi cái đập ra được hai Mảnh Xương. Điều này khiến hiệu quả không quan hơn khi lưu trữ Cá Thối.

Mosquito Lỗi sửa

  • Đập một Cá Thối trong hành trang sẽ khiến Cá biến mất và không cho Mảnh Xương nào. Đặt Cá xuống đất rồi đập ở đó thì được.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.