FANDOM


Blueprint.png Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.


A handy pile of pocket sand.

–Wilson

Sand là nguyên liệu có thể tìm thấy trong Shipwrecked DLC. Người chơi có thể kiếm Cát khi đào Đống Cát bằng Xẻng. Nó cũng sẽ biến mất sau những cơn gió gió lớn trong Mùa Bão hay sau khi thuyền chìm.


Icon Tools.png Usagesửa

Inventory slot background.pngCát

×

Alchemy Engine.pngInventory slot background.pngEmpty Bottle.png
Inventory slot background.pngCát

×

Inventory slot background.pngPalm Leaf.png

×2 

Inventory slot background.pngSeashell.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngSand Castle.png
Inventory slot background.pngCát

×

Inventory slot background.pngLimestone.png

×2 

Inventory slot background.pngLog.png

×

Interface arrow right.pngInventory slot background.pngChiminea.png
Inventory slot background.pngCát

×

Inventory slot background.pngCloth.png

×2 

Science Machine.pngInventory slot background.pngSand Bag.png

Bên Lềsửa

  • Câu nói "Pocket sand" của Wilson rất có thể là tham khảo từ King of the Hill, có nhân vật Dale để cát trong túi như một thứ để chạy thoát thất, ông gọi nó là "Pocket Sand".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên