FANDOM


Mỗi lần đưa một Kính Lục Phân, Sea Worther, Ủng Cũ, Thuyền Đồ Chơi, hoặc Nến Ngấm Nước cho Wolly trên Tàu Đắm hắn sẽ đưa cho người chơi những mảnh của một câu đố.

Những Mảnh Câu Đố Đã Biết sửa

Mỗi vật dụng đưa cho Wolly cho ta một mảnh của câu đố cụ thể cho những món đó. Mỗi người chơi nhận một mảnh nhất định, nhưng những người khác nhau nhận được những mảnh khác nhau. Đây có thể là sắp xếp bởi sự nối khớp của họ[1].

Kính Lục Phân: - Bản lề, mạ, hoặc xoắn, áo giáp này không được làm bởi người đàn ông.

Sea Worther: - Nhỏ hơn hòn đá, nhỏ hơn hòn sỏi, nhưng ta bao trùm một vùng rộng lớn.

Thuyền Đồ Chơi: - Một chuyến tàu của tiềm ẩn, tiềm ẩn không còn nữa. Thứ gì từng được yêu, chúng ta giờ ghét đắng.

Ủng Cũ: - Bạn cho ta tất cả những người mới bạn gặp, nhưng ta vẫn còn là của bạn và âm thanh thật ngọt ngào.

Nến Ngấm Nước: - Hai cái cũ làm nên một cái mới ta cầm. Ta đi như thể trong bãi rào của đại dương.

Giải Đố sửa

Nhập lời giải tương ứng với câu đố cho thẻ xuất hiện trong Wolly website cho được một thẻ mới. Tuy nhiên, vật dụng đưa ra câu đố không phù hợp với thẻ mà lời giải phải đưa ra cho câu đố đó.

Thẻ Câu Đố Lời Giải Thẻ Lời Giải
Thuyền Đồ Chơi Vỏ Ốc (Shell) Mai Rùa
Ủng Cũ Cát (Sand) Diệp Thạch
Nến Ngấm Nước Xác (Corpse) Quá Cố
Kính Lục Phân Cái Tên (Name) Chữ Ký
Sea worther Cái Nôi (Cradle) Xe Nôi

Thẻ Câu Đố Đầu Tiên sửa

 • Mai Rùa
 • Diệp Thạch
 • Quá Cố
 • Chữ Ký
 • Xe Nôi

Có các chấm xuất hiện ở phía nền mỗi thẻ. Chúng sắp xếp theo một lưới 9 cột và 26 hàng. Trong mỗi cột, chỉ xuất hiện một chấm ở tất cả các thẻ. Vị trí hàng của những chấm này, bắt đầu từ đỉnh, là 4, 9, 19, 3, 5, 19, 19, 21, và 13. Sử dụng 1 = A, 2 = B, và cứ thể, đọc là DISCESSUM (Latin của "khởi hành"). Đưa cho Wolly câu trả lời là "DISCESSUM" tiết lộ một trang khác với một bộ thẻ thứ hai mô tả những câu lời giải của câu đố trong tập thẻ đầu tiên.[2]

Thẻ Câu Đố Thứ Hai sửa

 • Cái Nôi
 • Cát
 • Cái Tên
 • Xác Chết
 • Vỏ Ốc

Bộ thẻ thứ hai có những chữ ở phần nền, cũng như hai biểu tượng: một con cá ngựa và một mỏ neo. Sắp xếp tất cả thẻ lên đầu của nhau theo biểu tượng cá ngựa và mỏ neo, một tập chữ sẽ xếp thành một câu đố khác[3]:

 Với lớp vỏ của ta ở dưới, ta đứng thật cao.
 Đến khi cái nôi của ta buộc ta phải bất chấp mục đích.
 Giờ đời ta nay đã hết, xác ta nằm trong cát.
 Tên đầu của ta là con người ta; Và thứ hai kết thúc của ta.

Lời Giải Cuối Cùng sửa

Lời giải của câu đố cuối cùng là "shipwrecked" -- cái tên đầu, "ship" là thân nó, và thứ hai, "wrecked", là kết thúc. Nhập vào "shipwrecked" sẽ đưa ta đến một thông báo về Don't Starve: Shipwrecked.

Tham khảosửa

 1. http://forums.kleientertainment.com/topic/56623-new-files-in-ds/?p=658509
 2. http://forums.kleientertainment.com/topic/56623-new-files-in-ds/?p=658698
 3. http://forums.kleientertainment.com/topic/56623-new-files-in-ds/?p=658801

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên