FANDOM


Thường Xanh  |  Gai  |  "Toàn Thường"  |  Nấm  |  Dẻ Bulô  |  Chuối Hang  |  Dừa  |  Rừng Thường  |  Đước  |  Tro  |  Nhiệt Đới  |  Trơ Cành
Nhìn như quả chuối nhưng tôi sẽ không mua nó.

–Maxwell

Cây Chuối Hang là loại Cây chỉ sinh trưởng ở Hang Động, chỗ quần xã Thôn Bản và đôi khi ở Rừng Ngầm. Nó tạo thêm mới 1 Chuối Hang sau 4 ngày (chỉ sinh ra thêm nếu trái trước được hái).

Cây Chuối Hang có thể chặt bằng Rìu thu được 2 Cành Cây và 1 Gỗ. Gốc Cây còn lại có thể đào bằng Xẻng để lấy thêm 1 Gỗ. Đốt nó rồi chặt sẽ thu được 1 Than, bất kể trên cây còn chuối hay không. Cây bị chặt hoặc đốt sẽ không tái sinh.

Khỉ Hang sẽ hái trái cây nếu chúng nhìn thấy, việc này không làm thay đổi tốc độ mọc quả.

Blueprint Thư viện Ảnhsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên