FANDOM


It's strong stuff.

–Maxwell

Cẩm Thạch là khoáng sản có được khi khai thác cột Cẩm Thạch, cây Cẩm Thạch, tượng đàn hạc, và tượng Maxwell bằng cuốc, rìu/cuốc, hoặc dùng đá xúc giác sẽ thu được 2 Cẩm Thạch, 2 đá, và 1 nhiên liệu ác mộng. Cẩm Thạch được sử dụng để làm nền caro và giáp Cẩm Thạch.

Cẩm Thạch có thể gặp trong một trận động đất với tỉ lệ 5%. Nó là khoáng sản duy nhất mà các con tôm hùm đá, sên rùa, và ốc sên rùa không ăn.

Icon Tools Sử dụngsửa

Inventory slot backgroundMarbleAlchemy EngineInventory slot backgroundCheckerboard Flooring
Inventory slot backgroundMarble

×12 

Inventory slot backgroundRope

×4 

Alchemy EngineInventory slot backgroundMarble Suit
Inventory slot backgroundMarble

×

Inventory slot backgroundBoards

×2 

Inventory slot backgroundCarpeted Flooring

×

Blueprint (rare)Inventory slot backgroundEnd TableDon't Starve Together icon
Inventory slot backgroundMarble

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundMarble BeanDon't Starve Together icon

Placeholder Bên lề sửa

  • Cẩm Thạch được thêm vào bản cập nhật A Little Rain Must Fall.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.