FANDOM


Wilson Portrait
The essential components are still intact.

–Wilson, when examining an unactivated Atrium Gateway

Willow Portrait
Why would anyone want to live down here?

–Willow, when examining an unactivated Atrium Gateway

Wolfgang Portrait
Is very old thing.

–Wolfgang, when examining an unactivated Atrium Gateway

Wendy Portrait
A beacon of hope left unlit... How fitting.

–Wendy, when examining an unactivated Atrium Gateway

WX-78 Portrait
ERROR 502

–WX-78, when examining an unactivated Atrium Gateway

Wickerbottom Portrait
Now where might that lead?

–Wickerbottom, when examining an unactivated Atrium Gateway

Woodie Portrait
Where d'you think it goes, Lucy?

–Woodie, when examining an unactivated Atrium Gateway

Waxwell Portrait
It lacks a key.

–Maxwell, when examining an unactivated Atrium Gateway

Wigfrid Portrait
Tis the Bifrost!

–Wigfrid, when examining an unactivated Atrium Gateway

Webber Portrait
We need another piece to turn it on.

–Webber, when examining an unactivated Atrium Gateway


Cổng Cổ là một cấu trúc độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Nó nằm ở giữa quần xã Tâm Nhĩ.

Cách duy nhất để kích hoạt cổng là đặt một chìa khóa cổ vào trong ổ cắm của cổng, làm cho Chu Kỳ Ác Mộng của vùng Tâm Nhĩ bị khóa ở trạng thái đỉnh cao. Có thể lấy lại chìa khoá khỏi cổng để mở khóa Chu kỳ từ đỉnh cao trở lại ban đầu. Nếu một Skeleton Odd hoàn chỉnh được hồi sinh gần Cổng cổ xưa, cuộc chiến chống lại Thượng Cổ Hắc Ám sẽ bắt đầu. Thượng Cổ có thể hủy bỏ Chu kỳ ác mộng của Tâm nhĩ bằng cách lấy chìa khoá cổ. Nếu Thượng Cổ bị giết, nó sẽ kích hoạt một "vụ nổ" sau ba phút, và thiết đặt lại toàn bộ quần xã Tàn Tích, sau đó bạn phải đợi 20 ngày để có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Thượng cổ hắc ám lần nữa để làm cho Cổng cổ xưa bình tĩnh lại.


Varg Shrine
Placeholder Bên Lề
Sửa đổi

  • In the the Heart of the Ruins Part 1, when examining an ancient gateway with a key inserted into it, the character said: "The lights reveals ancient text: Come Back Next Update."
  • Khi phát hành lần đầu tiên, Cổng Cổ Xưa có băng đen và sọc vàng quấn quanh, ngụ ý rằng nó vẫn là một tính năng đang hoạt động.
  • WX-78 trích dẫn, "ERROR 502" tham khảo các Lỗi 502 thực tế có nghĩa là "lỗi cổng xấu".

Varg Shrine
Blueprint Gallery
Sửa đổi