FANDOM


Wilson Portrait.png
This key probably unlocks something.

–Wilson

Willow Portrait.png
Something must be locked up somewhere.

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Pretty key!

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
It probably unlocks something fancy.

–Wendy

WX-78 Portrait.png
A RIDICULOUS KEY

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Which lock does this activate?

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
Key to what?

–Woodie

Waxwell Portrait.png
A key of fine gold.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
Anöther key!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
This key's probably worth more than what it unlocks.

–Webber

Walani Portrait.png
Fancy.

–Walani

Warly Portrait.png
Some sort of menacing key.

–Warly

Woodlegs Portrait.png
A useless thing if ever there were one.

–Woodlegs

Chìa Khóa Vàngmón có thể tìm thấy trong DLC Shipwrecked. Nó có 10% được tặng thưởng từ việc trao đổi với Yaarctopus nếu nó chưa từng kiếm được.

Cùng với Chìa Khóa SắtChìa Khóa Xương, Chìa Khóa Vàng dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên