FANDOM


Wilson Portrait
Something, somewhere must be locked.

–Wilson

Willow Portrait
A key to what?

–Willow

Wolfgang Portrait
Spooky key!

–Wolfgang

Wendy Portrait
What unfortunate soul donated their bones for this?

–Wendy

WX-78 Portrait
AN ANALOG KEY

–WX-78

Wickerbottom Portrait
A skull key...

–Wickerbottom

Woodie Portrait
What might this open?

–Woodie

Waxwell Portrait
Brittle.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
What might this öpen?

–Wigfrid

Webber Portrait
What will it open?

–Webber

Walani Portrait
It's a boney key.

–Walani

Warly Portrait
Some sort of menacing key.

–Warly

Woodlegs Portrait
A useless thing if ever there were one.

–Woodlegs

Chìa Khóa Xương là chìa khóa có ở bản Shipwrecked. Nó kiếm được bằng cách câu trong những Mộ Ngập Nước. Cơ hội nhận được nó sẽ tăng dần với mỗi Mộ Ngập Nước đã câu.

Cùng với Chìa Khóa VàngChìa Khóa Sắt, Chìa Khóa Xương dùng để giải thoát Woodlegs bị nhốt lồng của ông ở trên Núi Lửa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên