FANDOM


Wilson Portrait.png
I wonder how old this artifact is?

–Wilson

Willow Portrait.png
This is all wet.

–Willow

Wolfgang Portrait.png
I feel like king of sea.

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
The peoples that forged this are long dead.

–Wendy

WX-78 Portrait.png
AN ANCIENT KILLING TOOL. I LIKE IT

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
A tool of ancient legend.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
Get a load of this massive fork, eh?!

–Woodie

Waxwell Portrait.png
A fork fit for ocean royalty.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
A weapön fit för a göd!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
We feel like a god with this in our hands!

–Webber

Walani Portrait.png
I feel like the god of...something!

–Walani

Warly Portrait.png
That's one giant fork!

–Warly

Woodlegs Portrait.png
Me thought this was just from th'stories!

–Woodlegs

Chĩa Ba là một Vũ Khí cận chiến có trong DLC Shipwrecked. Nó chỉ có thể kiếm được bằng cách dùng Lưới RàBiển Sâu. Trên đất liền, Chĩa Ba gây cùng lượng sát thương với Giáo. Tuy nhiên, Chĩa Ba gây ba lần sát thương khi Nhân Vật đang trên Thuyền, khiến nó là vũ khí cận chiến tốt nhất dùng trên Biển. Chĩa Ba có 150 lần dùng và không thể sửa chửa.

Blueprint.png Thư viện Ảnh sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên