FANDOM


I STILL CAN NOT FLY.

–WX-78

Console

Opened console in the game

Console là một giao diện lập trình trong Don't Starve. Người chơi có thể mở một menu điều khiển bằng cách bấm ~ (Anh/Pháp), ^ hoặc ö (Giao Diện Bàn Phím Đức) æ hoặc ø (Bàn Phím Scandinavian) hoặc ù (Giao Diện Bàn Phím Azerty) và "Ñ" trong Bàn Phím Tây Ban Nha. Nó có thể ẩn lại bằng cách bấm Ctrl + L. Tuy nhiên, tính năng phải được cho phép trong tập tin cài đặt nằm ở vị trí sau:


Windows, Mac:  <Documents>\Klei\DoNotstarve\settings.ini
Linux:         ~/.klei/DoNotStarve/settings.ini


Don't Starve Lệnh Điều Khiển Gian Lận - Mở hoàn toàn bản đồ01:05

Don't Starve Lệnh Điều Khiển Gian Lận - Mở hoàn toàn bản đồ

Cách bật Console Don't Starve trên steam!02:07

Cách bật Console Don't Starve trên steam!

Mở settings.ini, người chơi phải thực hiện thay đổi sau:

[MISC]
ENABLECONSOLE = true


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên