FANDOM


Wilson Portrait
Nó bị tên thú kia điều khiển!

–Wilson

Willow Portrait
Marginally better smelling than most animals here.

–Willow

Wolfgang Portrait
Mày không có cửa khi đánh nhau với Wolfgang đâu con!

–Wolfgang

Wendy Portrait
Some chains are physical...

–Wendy

WX-78 Portrait
BỊ XÍCH LẠI, CÁC BỘ PHẬN KHÁC CŨNG NÊN BỊ NHƯ THẾ.

–WX-78

Wickerbottom Portrait
The poor creature has been forcibly fused to a magic gem.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
That ain't natural.

–Woodie

Waxwell Portrait
The gem imbues its attacks with a fearsome power.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
Tis a magical wöödland creature!

–Wigfrid

Webber Portrait
Don't hurt us and we won't hurt you!

–Webber


Hươu Ngọc là một Mob độc quyền trong Don't Starve Together, được thêm vào trong A New Reign. Chúng tương đương với Hươu Không Mắt với Ngọc Đỏ hoặc Ngọc Lục làm gạc. Khi bị giết, cả hai sẽ thả 2 Thịt và 1 Ngọc Đỏ hoặc Xanh tùy thuộc vào loại.

Cả hai loại đều được sinh ra chung với Klaus để giúp hắn trong cuộc chiến sau khi người chơi cố gắng mở Túi Chiến Lợi Phẩm bằng Gạc Hươu. Giết chúng sẽ làm tăng sức mạnh của Klaus. Nếu chúng vẫn còn sống khi Klaus bị đánh bại, chúng sẽ biến thành Hươu Không Mắt bình thường, thả viên ngọc tương ứng của chúng.

Varg Shrine
Brain Hành Vi
Sửa đổi

Khi tiếp cận, Hươu Ngọc sẽ phát sáng các viên ngọc của mình để thực hiện việc tấn công ma thuật vào người chơi. Các cuộc tấn công sẽ làm thay đổi đặc tính những vùng đất xung quanh người chơi, cho người chơi một thời gian ngắn để di chuyển khỏi trước khi bị ảnh hưởng. Mỗi loại có quyền năng khác nhau.

  • Loại Ngọc Đỏ sẽ làm nóng chảy đất, làm cho người chơi bị hỏa hoạn. Chúng không bị ảnh hưởng bởi các loại vũ khí liên quan đến lửa như Gậy LửaTiêu Lửa, nhưng dễ bị tổn thương bởi các vũ khí đóng băng như Ice Staff.
  • Loại Ngọc Xanh làm đất bị đóng băng, làm mọi người chơi bị bóng băng trong thời gian dài. Chúng không bị ảnh hưởng bởi vũ khí đóng băng và dễ bị tổn thương bởi vũ khí liên quan đến lửa.

Varg Shrine
Placeholder Bên Lề
Sửa đổi

  • During the Winter's Feast event, Gem Deer have a slightly different appearance. Their head and chest fur is silvery white instead of light-brown, also their collars and chains are golden and ornamented with bells rather than colored in iron.
  • Spawning the Gem Deer without Klaus using Console Commands will cause them to permanently change into regular No-Eyed Deer after a few seconds.

Varg Shrine
Blueprint Gallery
Sửa đổi