FANDOM


Wilson Portrait
I can hear the hissing of tiny snakes.

–Wilson

Willow Portrait
A future forest fire.

–Willow

Wolfgang Portrait
It might become tree.

–Wolfgang

Wendy Portrait
It's a parcel of potential.

–Wendy

WX-78 Portrait
JUNGLE TREE: EMBRYONIC STAGE

–WX-78

Wickerbottom Portrait
A seed, indeed.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
This could grow into a good choppin' tree.

–Woodie

Waxwell Portrait
I could replant this, theoretically.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
The strength öf the tree, in a seed.

–Wigfrid

Webber Portrait
Hard to believe such a big tree comes from this!

–Webber

Walani Portrait
A tree yee shall be.

–Walani

Warly Portrait
Cute, no?

–Warly

Woodlegs Portrait
Ye might grow in ta a new leg fer me.

–Woodlegs

Hạt Cây Nhiệt Đới là một Vật Dụng rớt từ Cây Nhiệt Đới trong DLC Shipwrecked. Hạt Cây Nhiệt Đới có thể trồng để mọc thành Cây Nhiệt Đới. Chúng cũng có thể dùng như một loại Nhiên Liệu cấp thấp. Cây non được trồng sẽ không xuất hiện trên Bản Đồ cho đến khi chúng phát triển thành giai đoạn cây nhỏ.

Hạt Cây Nhiệt Đới không thể trồng trên Nền Caro, Sàn Gỗ, Đường Đá Cuội, Thảm Trải, Đất Đá, Đất Cát, và Đất Đá Hang Động. Tuy nhiên, Đất có thể thay thế sau khi trồng Hạt Cây Nhiệt Đới. Chúng cũng không thể trồng lên mảng đất trống, như là Bãi Biển.

Khi đốn cây, cần lưu ý là chặt một Cây Nhiệt Đới Lớn sẽ rớt hai Hạt Cây Nhiệt Đới, một Cây Nhiệt Đới Trung sẽ rớt một, và một Small Cây Nhiệt Đới Nhỏ sẽ không rớt gì cả.

Placeholder Bên lề sửa

  • Hạt Cây Nhiệt Đới có dáng vẻ tương tự như Quả Thông.

Mosquito Lỗi sửa

  • Nếu một Hạt Cây Nhiệt Đới được trồng trong suốt Mùa Bão khi Gió Lớn đang thổi, cây non sẽ trượt trên mặt đất, có thể ra ngoài nước, cho đến khi ngưng gió. Cây non sẽ vẫn phát triển như bình thường, có thể dẫn đến việc cây phát triển hoàn toàn ở giữa Biển.
  • Thoát vào lại khi Hạt để đưới đất đôi khi có thể khiến chúng tự trồng, kết quả là nhiều cây xếp chồng lên nhau

Blueprint Thư viện Ảnhsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên