FANDOM


Wilson Portrait
One part jelly, one part bean.

–Wilson

Willow Portrait
Nothing better than a handful of jellybeans.

–Willow

Wolfgang Portrait
Little tiny taste beans.

–Wolfgang

Wendy Portrait
Beans that shall never know life.

–Wendy

WX-78 Portrait
TEMPORARY UPGRADE COMPONENTS

–WX-78

Wickerbottom Portrait
Sweets, emulsified with beeswax.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
You can barely taste the bean!

–Woodie

Waxwell Portrait
I think there's seventeen in there.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
The yield öf an industriöus candy farmer.

–Wigfrid

Webber Portrait
Will they grow into candy beanstalks?

–Webber


JellybeansThực Phẩm chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật A New Reign. Nấu bằng Nồi Hầm và cần ít nhất 1 Sữa Ong Chúa và 3 phụ gia, ngoại trừ Cành CâyPhẩm Quái, tạo ra 3 Jellybeans.

Ăn Jellybeans giúp hồi 2 HealthMeter và 5 SanityMeter Và tăng thêm 2 HealthMeter mỗi 2 giây trong vòng 2 phút, tổng cộng tăng 122 máu.

Nguyên Liệu Sửa đổi

  • Yêu cầu: Royal Jelly
  • Ngoại trừ: Twigs Monster Foods

Icon Science Công Thức Sửa đổi

Inventory slot backgroundRoyal JellyInventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerInventory slot backgroundFillerCrock PotInventory slot backgroundJellybeansNgoại trừ Cành Cây hoặc Phẩm Quái.

Varg Shrine
Prototype Mẹo
Sửa đổi

  • Ăn nhiều Jellybeans cùng một lúc sẽ không làm tăng hiệu ứng chữa bệnh.

Placeholder Bên Lề Sửa đổi