Fandom

Don't Starve Wiki

Khi hang nhện mà bị chết hết nhện trong đó thì sau 1 thời gian nhện có sinh sản ở hang đó ko ?? cần người trả lời gấp

Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên