FANDOM


Such things used to
bring me happiness.

–Wendy

Ngọc Cam chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Bùa Lười Biếng giúp tự thu nhặt vật dụng, và Gậy Biếng giúp dịch chuyển người chơi ở khoảng cách gần.

Reign of Giants icon Reign of Giantssửa

Ở bản Reign of Giants DLC, Orange Gems có 0.02% cơ hội rơi từ Cây Cỏ Lăn.

Don't Starve Together icon Don't Starve Together sửa

Do trong Don't Starve Together thiều phần Tàn Tích nên Ngọc Cam có thể thu được từ Chuồn Chuồn. Không hữu ích lắm khi 2 sản phẩm cần ngọc cam đều cần Đài Giả Khoa Cổ Đại để làm

Shipwrecked icon Shipwrecked sửa

Có thể tìm thấy ở kho báu hải tặc.


Icon Tools Sử dụngsửa

Inventory slot backgroundThulecite

×

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×3 

Inventory slot backgroundOrange GemAncient Pseudoscience StationInventory slot backgroundThe Lazy Forager
Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×

Inventory slot backgroundWalking CaneInventory slot backgroundOrange Gem

×

Ancient Pseudoscience StationInventory slot backgroundThe Lazy Explorer

Placeholder Trivia sửa

  • Ngọc cam dường như đại diện cho sự lười biếng đối lập với Ngọc Lục.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên