FANDOM


Nó màu lục và lóng lánh.

–Wilson

Ngọc Lục được dùng để tạo nên nhiều Đồ Ma Thuật. Như Bùa Kết Cấu giúp tăng Tinh Thần cũng như làm giảm một nữa tài nguyên cần dùng để chế tạo đồ, và tạo Gậy Giải Cấu Trúc được sử dụng để phá hủy các cấu trúc hoặc món đồ và nhận lại mọi tài nguyễn đã được dùng để tạo nên trước đó (trừ các viên Đá Quý ra).

Reign of Giants icon Reign of Giantssửa

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.02%.

Icon Tools Sử dụngsửa

Inventory slot backgroundThulecite

×

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×3 

Inventory slot backgroundGreen GemBroken Pseudoscience StationInventory slot backgroundConstruction Amulet
Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×

Inventory slot backgroundLiving Log

×2 

Inventory slot backgroundGreen Gem

×

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundDeconstruction Staff

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên