FANDOM


I can feel the magic in this.

–Maxwell

Ngọc Vàng chỉ có ở Tàn Tích. Dùng để tạo Gậy Gọi SaoBùa Phát Quang.


Reign of Giants icon Reign of Giantssửa

Trong bản mở rộng Reign of Giants còn 1 cách nữa để thu thập là gỡ Cây Cỏ Lăn với tỉ lệ 0.01%

Icon Tools Cách dùngsửa

Inventory slot backgroundThulecite

×

Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×3 

Inventory slot backgroundYellow GemBroken Pseudoscience StationInventory slot backgroundMagiluminescence
Inventory slot backgroundNightmare Fuel

×

Inventory slot backgroundLiving Log

×2 

Inventory slot backgroundYellow Gem

×

Broken Pseudoscience StationInventory slot backgroundStar Caller's Staff

Placeholder Trivia sửa

  • Thuộc tính của nó là ánh sáng, đối ngược với Ngọc Tím.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên