FANDOM


Don't starve soundtrack - Caves Extended13:23

Don't starve soundtrack - Caves Extended

Nhạc Nền Don't Starve được soạn bởi Vince de Vera và Jason Garner.

Nhạc nền có thể tìm thấy trên:

Dánh sách nhạc

Placeholder Bên Lề

  • Bài #21 bị đánh vần sai, ghi là "Sumertime" (thời đại Sumer) thay vì "Summertime" (Khoảnh khắc mùa Hạ).
  • Từ EFS (hoặc E.F.S) là viết tắt của "Epic Fight Song" (Bản Hùng Ca Chiến Đấu)[1]
  • Từ D.R có thể là tên của Django Reinhardt.[2]
  • Trong Don't Starve Together, menu chính có một phiên bản rùng rợn hơn của Bài #1, "Don't Starve Theme."

Tham khảo

  1. Bình luận về Nhạc nền có tên "EFS" trên Youtube
  2. Bình luận về Nhạc nền có tên "D.R" trên Youtube

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên