FANDOM


Someone has made a mess of the ocean.

–Maxwell

Phế Liệu được tìm thấy trên Biển, là các mảnh vụ từ một con tàu bị đắm. Cần Câu] có thể câu phế liệu, và thu được Ván Ép, Gỗ, Cỏ Cắt, Dây Thừng, Cành Cây, và các đồ khác như: a Nến Ngấm Nước, Ủng Cũ, Kính Lục Phân, Thuyền Đồ Chơi haySea Worther. Có thể đưa cho Vua Lợn để đổi lấy Vàng Thỏi], hay trao đổi với Wolly.

Có thể tìm thấy ở Chế độ Phiêu Lưu.

Placeholder.png Bên lềsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên