FANDOM


Xem thêm: Mộ
Is junk, I think.

–Wolfgang

Phục SứcVật Dụng xuất hiện sau khi đào Mộ bằng Xẻng, mỗi lần đào Mộ làm giảm 10 Tinh Thần.

Mọi Phục Sức chỉ có thể dùng để trao đổi với Vua Lợn để lấy Vàng Thỏi hoặc với Wolly ở Tàu Đắm để kiếm các món khác. Trái lại, vài người chơi thích dùng Phục Sức làm vật trang trí. Dưới đây là những Phục Sức người chơi có thể tìm thấy

Ball and Cup.png Bóng và Cúpsửa

Kendama là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_7" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Dessicated Tentacle.png Xúc Tua Sấy Khôsửa

Xúc Tua Sấy là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó không giống như các loại Xúc Tua là sinh vật trong game có ở Đầm Lầy.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Nút Cao Su Cứng.

Phục Sức này được gọi là "trinket_12" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×8

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Fake Kazoo.png Sáo Cadu Giảsửa

Kèn Kazoo là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.Không như Sáo Thần Pan, Kèn Kazoo không thổi được.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17%. Trao đổi được 6 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×6

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×6

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×6

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×6

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Frazzled Wires.png Dây Điện Mònsửa

Dây Điện Mòn là một loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Dây Điện Mòn không thu hút được Sét, hoặc nối với Cột Thu Lôi.

Rớt với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_6" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Gord's Knot.png Nút Thắt Gordsửa

Nút Thắt Của Gordian là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí.

Alexander Đại Đế từng nói ai giải được bài toán hóc búa là gỡ được Nút Thắt Của Gordian và mở được hàm ngựa sẽ là bá chủ cả Châu Á. Alexander Đại Đế đã cắt Nút Thắt bằng dao, rồi sau đó làm chủ cả vùng Tiểu Á, trước khi bị quân đội làm phản. Đây là điển hình về cách giải quyết vấn đề phức tạp bằng biện pháp đơn giản bằng cách nghĩ rộng bao quát.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Gnome.png Quỷ Lùnsửa

Quỷ Lùn là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường là vật trang trí thông dụng. Hay gặp ở ngoài Mộ ở Đồ Hộp, và 0.5% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Rớt với tỉ lệ 1% từ Kén Khỉ. Trái ngược với lời đồn đoán, đặt Quỷ Lùn cạnh Ao chúng sẽ không lấy ra Cần Câu và câu.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Hardened Rubber Bung.png Nút Cao Su Cứngsửa

Nút Cao Su Cứng là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thường gọi là Nút Bồn. Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ, và 1% khi gỡ Cây Cỏ Lăn. Trao đổi với Vua Lợn được 8 Vàng Thỏi, bằng với Xúc Tua Sấy.

Phục Sức này được gọi là "trinket_8" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×8

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×8

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Lying Robot.png Robot Nói Dốisửa

Robot Lười là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Nó giống đồ chơi cho trẻ con. WX-78 bảo tên của nó là 'HAL', và là bạn, cái tên 'HAL' lấy từ phim 2001: A Space Odyssey, trong đó có một siêu máy tính phản diện tên HAL 9000.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 5 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_11" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×5

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Melty Marbles.png Bi Nóng Chảysửa

Bi Ve là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Là đồ chơi cho trẻ con, nhưng tương tự phục sức khác, chúng vô dụng do đã tan vào nhau.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Cũng có khi đập Máy Đồng Hồ Hỏng. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Mismatched Buttons.png Nút Thiếu Khớpsửa

Nút Áo Thừa là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Thực tế là nút áo thường nằm loanh quanh thừa thãi, đặc biệt trong con lợn đất.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 7 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_9" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×7

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×7

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×7

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×7

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Second-hand Dentures.png Răng Giả Cũsửa

Hàm Răng Giả Cũ là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Ám chỉ ngôi mộ vừa đào thuộc về một người cao tuổi.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 2 Vàng Thỏi. Là vật dụng ít giá trị nhất khi trao đổi với Vua Lợn, chỉ được 2 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_10" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×2

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×2

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×2

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×2

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Tiny Rocketship.png Tên Lửa Tí Honsửa

Tàu Vũ Trụ Nhỏ là loại 'phục sức', chỉ dùng để trao đổi với Vua Lợn hoặc trang trí. Mặc dù Wilson nói "Sadly, it's too small for me to escape on..." (Quá nhỏ để tôi thoát được khỏi đây...), nhưng thực tế nó không bay được. Cùng với Quỷ Lùn, chúng là những vật dụng đào mộ trang trí nhiều nhất. Thực tế xuất hiện trong truyện tranh Destination Moon (Tintin) nhưng nhỏ hơn.

Xuất hiện với tỉ lệ 4.17% khi đào mộ. Trao đổi với Vua Lợn được 4 Vàng Thỏi.

Phục Sức này được gọi là "trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngFlint.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png
Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngDark Petals.png

×4

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Toy Boat.png Thuyền Đồ Chơisửa

The Toy Boat can be snagged from Flotsam by using a Fishing Rod. It can be given to the Pig King for two Gold Nuggets. When given a Toy Boat, Wolly will drop two Blue Gems and a Crimson Feather, tell a part of Wolly's Riddle, then fly away.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_2" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×2

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngBlue Gem.png

×2

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Boot.png Ủng Cũsửa

The Old Boot can be snagged from Flotsam by using a Fishing Rod. It can be given to the Pig King for four Gold Nuggets. When given an Old Boot, Wolly will drop five Crimson Feathers, tell a part of Wolly's Riddle, then fly away.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_5" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×4

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngCrimson Feather.png

×5

Sea Worther.png Sea Worthersửa

The Sea Worther can be snagged from Flotsam by using a Fishing Rod. It can be given to the Pig King for one Gold Nugget. When given a Sea Worther, Wolly will drop a Purple Gem and a Crimson Feather, tell a part of Wolly's Riddle, then fly away.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_4" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×1

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngPurple Gem.pngInventory slot background.pngCrimson Feather.png

Sextant.png Kính Lục Phânsửa

The Sextant can be snagged from Flotsam by using a Fishing Rod. It can be given with the Pig King for two Gold Nuggets. When given a Sextant, Wolly will drop two Red Gems and a Crimson Feather, tell a part of Wolly's Riddle, then fly away.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_1" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×2

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngRed Gem.png

×2

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Soaked Candle.png Nến Ngấm Nướcsửa

The Soaked Candle can be snagged from Flotsam by using a Fishing Rod. It can be given to the Pig King for seven Gold Nuggets. When given a Soaked Candle, Wolly will drop seven Gold Nuggets and a Crimson Feather, tell a part of Wolly's Riddle, then fly away.

Phục Sức này được gọi là "sunken_boat_trinket_3" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×7

Inventory slot background.pngPhục SứcWolly Icon.pngInventory slot background.pngGold Nugget.png

×7

Inventory slot background.pngCrimson Feather.png

Reign of Giants icon.png Reign of Giantssửa

Trong bản mở rộng Reign of Giants, vài phục sức có ở Cây Cỏ Lăn hoặc từ Mèo Trúc. Cũng dùng để kết thân với Mèo Trúc. Chũi Trùng sẽ lấy Phục Sức để trên đất tuy nhiên ta có thể giết nó để lấy lại.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Togethersửa

Gnomette.png Quỷ Lùn Bàsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×5

Leaky Teacup.png Cốc Trà Mẻsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×3

While Bishop.png Tượng Trắngsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×4

Black Bishop.png Tượng Đensửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×4

Bent Spork.png Nĩa Congsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_17" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×2

Toy Trojan Horse.png Ngựa Troia Đồ Chơisửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×6

Unbalanced Top.png Con Quay Nghiênsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×6

Back Scratcher.png Cây Gãi Lưngsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_20" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×7

Beaten Beater.png Beaten Beatersửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_21" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×5

Frayed Yarn.png Cuộn Len Sờnsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×4

Shoe Horn.png Bót Giầysửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×3

Lucky Cat Jar.png Bình Mèo May Mắnsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_24" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×8

Air Unfreshener.png Air Unfreshenersửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_25 trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×2

Potato Cup.png Cốc Khoai Tâysửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_26" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×9

Wire Hanger.png Móc Thépsửa

Phục Sức này được gọi là "trinket_27" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcPig King Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

×4

Shipwrecked icon.png Shipwreckedsửa

Trong bản mở rộng Shipwrecked vài Phục Sức đã được thay thế bởi các món hoàn toàn khác.

Orange Soda.png Soda Camsửa

Known to spawn in Steamer Trunk.

Phục Sức này được gọi là "trinket_13" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Voodoo Doll.png Búp Bê Voodoosửa

Known to spawn in Steamer Trunk.

Phục Sức này được gọi là "trinket_14" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Ukulele.png Ukulelesửa

Known to spawn in Steamer Trunk.

Phục Sức này được gọi là "trinket_15" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

License Plate.png Biển Sốsửa

Can be captured in Trawl Net.

Phục Sức này được gọi là "trinket_16" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Ancient Vase.png Bình Cổsửa

Can be captured in Trawl Net.

Phục Sức này được gọi là "trinket_18" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Brain Cloud Pill.png Thuốc Điện Toán Nãosửa

Known to spawn in Steamer Trunk.

Phục Sức này được gọi là "trinket_19" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Wine Bottle Candle.png Nến Chai Rượusửa

Looks like Soaked Candle.

This item can be obtained by fishing from Watery Graves.

Phục Sức này được gọi là "trinket_22" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Broken AAC Device.png Thiết Bị AAC Hỏngsửa

AAC stands for "Augmentative and Alternative Communication"

Currently unobtainable.

Phục Sức này được gọi là "trinket_23" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

One True Earring.png Bông Tai Chân Thậtsửa

Can be found in X Marks the Spot treasure chest.

Phục Sức này được gọi là "earring" trong tệp game và có thể DebugSpawned bằng tên này.

Inventory slot background.pngPhục SứcYaarctopus Icon.pngInventory slot background.pngPhục Sức

Placeholder.png Bên lềsửa

  • Trong phương thức nghiên cứu cũ, Vật Dụng Đào Mộ là cách tốt nhất để kiếm điểm nghiên cứu (80 điểm).
  • Các vật dụng gọi là "Phục Sức" (trinkets) do tên tệp của chúng (trinket1, trinket2 vv.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên