FANDOM


I can hear a tiny tree inside it, trying to get out.

–Wilson

Quả Thông có thể được trồng để phát triển thành Thường Xanh . Mất từ 7.5-10 giờ game để từ hạt giống biến thành cây nhỏ. Ngoài ra cũng có thể dùng làm nhiên liệu.

Không thể trồng trên Nền Caro, Sàn Gỗ, Đường Đá Cuội, Thảm Trải, Đất Đá, Đất Cát, and Đất Đá Hang Động, trừ khi được trồng trước khi Đất được đặt.

Khi chặt cây thì cây lớn cho 2 hạt, cơ trung cho 1 mà cây nhỏ không cho Trồng hạt sẽ khiến Thần Rừng trở nên bình tĩnh và không truy đuổi mình nữa với sác xuất là 33% khi trồng gần và giảm dần khi trồng xa

Placeholder Bên lềsửa

  • Trong các phiên bản cũ của trò chơi, khi người chơi trồng hạt đâu tiên sẽ mọc lên như là một cây nhỏ, chứ không phải là một cây non mới..

Gold Nugget Thư viện Ảnhsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên