FANDOM


Don't Starve Shipwrecked How to Spawn and Defeating the Quacken

Don't Starve Shipwrecked How to Spawn and Defeating the Quacken

Wilson Portrait
Now's not the time for me to be Quacken wise!

–Wilson

Willow Portrait
Kill it with fire!

–Willow

Wolfgang Portrait
Crummy breadeater!

–Wolfgang

Wendy Portrait
Kneel to me, foul beast!

–Wendy

WX-78 Portrait
WHAT'S THE NATURAL PURPOSE OF THIS ABOMINATION?

–WX-78

Wickerbottom Portrait
Octopodes have numerous defensive strategies.

–Wickerbottom

Woodie Portrait
For Lucy!

–Woodie

Waxwell Portrait
You will bow to me.

–Maxwell

Wigfrid Portrait
I'll return yöu tö Hel herself!

–Wigfrid

Webber Portrait
Run away!

–Webber

Walani Portrait
Surf's up!

–Walani

Warly Portrait
I can't take the heat! Get me out of this kitchen!

–Warly

Woodlegs Portrait
'Tis th'mightiest beast in th'sea!

–Woodlegs

Quacken là một Boss xuất hiện trong DLC Shipwrecked . Nó là một sinh vật khổng lồ màu hơi nâu có 3 mắt và rất nhiều xúc tua. Nó rơi ra​ Chìa Khoá Sắt (chỉ lần đầu), Túi Chiến PhẩmRương của Vực Sâu khi chết.

Quacken sẽ xuất hiện khi người chơi dùng Lưới Rà ở vùng sâu của Biển hoặc nghĩa địa thuyền (nước biển sẫm màu gần Thuyền Đắm). Mỗi item nhặt được trong lưới sẽ có 5% cơ hội làm Quacken xuất hiện. Sau khi xuất hiện, nó sẽ không xuất hiện nữa trong 20 ngày(nếu bị giết). Quacken sẽ biến mất nếu người chơi đi quá xa.

Varg Shrine
Brain Cách xử lý
Sửa đổi

The head lobs 3 balls of ink towards the player when approached. The ink blobs deal 50 damage to any Mob around the impact location. After they land, either on the player or in the water, they leave behind an ink patch that lasts a few seconds. If the player enters the ink patch, it slows the player's movement speed by 70% until the player leaves the ink patch or the patch disappears. If the blobs land on ground tiles, no ink patch will be generated. The head has no damaging melee attacks and can be safely hit while avoiding waves from tentacles.

The head will summon tentacles to aid it. Tentacles will attack most nearby Mobs. Aside from their direct damage, they also create large Waves in 4 directions when they attack. Tentacles do not share their health with the head, and damaging or killing tentacles is not necessary to kill the Quacken.

When the head receives a total damage more than 25% of its maximum health (250), it submerges to reappear some distance away. The same rule applies after it emerges in another location, meaning the Quacken will submerge 3 times, and the player will need to find it 3 times before it can be killed. The Quacken head has a map icon, which allows players to locate the head after it submerges. Damaging the tentacles is not necessary for the head to submerge, and will not speed up the process.

Varg Shrine
Spear Fighting Strategy
Sửa đổi

Dưới đây là số lần đánh cần để giết một Quacken với mỗi loại vũ khí khi chơi với nhân vật có hệ số sát thương mặc định. Đau Thời Tiết không bao gồm bởi tính ngẫu nhiên từ đạn của nó.

Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Fishing Rod
Varg Shrine
Bug Net
236
Varg Shrine
Lucy the Axe
74
Varg Shrine
Shovel
Varg Shrine
Pitchfork
Varg Shrine
Hammer
Varg Shrine
Torch
Varg Shrine
Umbrella
Varg Shrine
Walking Cane
Varg Shrine
Willow's Lighter
Varg Shrine
Cactus Spike
59
Varg Shrine
Eyeshot
50
Varg Shrine
Axe
Varg Shrine
Pickaxe
Varg Shrine
Luxury Axe
Varg Shrine
Opulent Pickaxe
Varg Shrine
Boomerang
37
Varg Shrine
Obsidian Axe
19-37
Varg Shrine
Machete
Varg Shrine
Luxury Machete
34
Varg Shrine
Ham Bat
17-34
Varg Shrine
PickSlashAxe
33
Varg Shrine
Spear
Varg Shrine
Poison Spear
Varg Shrine
Peg Leg
30
Varg Shrine
Obsidian Machete
15-30
Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Trident
10 hoặc 30
Varg Shrine
Bat Bat
Varg Shrine
Battle Spear
24
Varg Shrine
Morning Star
14 hoặc 23
Varg Shrine
Slurtle Slime
Varg Shrine
The 'Sea Legs'
Varg Shrine
Tentacle Spike
20
Varg Shrine
Obsidian Spear
10-20
Varg Shrine
Thulecite Club
Varg Shrine
Tooth Trap
17
Varg Shrine
Dark Sword
Varg Shrine
Cutlass Supreme
15
Varg Shrine
Blow Dart
Varg Shrine
Boat Cannon
Varg Shrine
Spear Gun Spear
Varg Shrine
Spear Gun Poison
10
Varg Shrine
Fire Staff
Varg Shrine
Fire Dart
7-10
Varg Shrine
Spear Gun Battle
8
Varg Shrine
Spear Gun Obsidian
5-7
Varg Shrine
Gunpowder
Varg Shrine
Harpoon
5
Varg Shrine
Coconade
4
Varg Shrine
Obsidian Coconade
3
Varg Shrine
Old Bell
1

Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Fishing Rod
Varg Shrine
Bug Net
236
Varg Shrine
Lucy the Axe
74
Varg Shrine
Shovel
Varg Shrine
Pitchfork
Varg Shrine
Hammer
Varg Shrine
Torch
Varg Shrine
Umbrella
Varg Shrine
Walking Cane
Varg Shrine
Willow's Lighter
59
Varg Shrine
Axe
Varg Shrine
Pickaxe
Varg Shrine
Luxury Axe
Varg Shrine
Opulent Pickaxe
Varg Shrine
Boomerang
37
Varg Shrine
Ham Bat
17-34
Varg Shrine
PickSlashAxe
33
Varg Shrine
Spear
30
Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Bat Bat
24
Varg Shrine
Slurtle Slime
Varg Shrine
Tentacle Spike
20
Varg Shrine
Thulecite Club
Varg Shrine
Tooth Trap
17
Varg Shrine
Dark Sword
15
Varg Shrine
Blow Dart
10
Varg Shrine
Fire Staff
Varg Shrine
Fire Dart
7-10
Varg Shrine
Gunpowder
5

Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Battle Spear
24
Varg Shrine
Morning Star
14 hoặc 23
Varg Shrine
Old Bell
1

Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Cactus Spike
59
Varg Shrine
Eyeshot
50
Varg Shrine
Obsidian Axe
19-37
Varg Shrine
Machete
Varg Shrine
Luxury Machete
34
Varg Shrine
Poison Spear
Varg Shrine
Peg Leg
30
Varg Shrine
Obsidian Machete
15-30
Varg Shrine
Trident
10 hoặc 30
Varg Shrine
The 'Sea Legs'
20
Vũ Khí Số đánh cho
Varg Shrine
Quacken
Varg Shrine
Obsidian Spear
10-20
Varg Shrine
Cutlass Supreme
15
Varg Shrine
Boat Cannon
Varg Shrine
Spear Gun Spear
Varg Shrine
Spear Gun Poison
10
Varg Shrine
Spear Gun Battle
8
Varg Shrine
Spear Gun Obsidian
5-7
Varg Shrine
Harpoon
5
Varg Shrine
Coconade
4
Varg Shrine
Obsidian Coconade
3

Quacken miễn dịch với Gậy Băng và nó miễn dịch với Tiêu Mê.

Varg Shrine
Placeholder Trivia
Sửa đổi

  • When killed the second time, and every consecutive kill after, it will not drop the Iron Key.
  • Quacken's name is a portmanteau on the name of the Kraken, a legendary sea monster that looks like a giant octopus, and "Quack", an onomatopoeia of a duck's call. Though, curiously, the Quacken seems to create high-pitched whistles and squawks rather than quacks. It also lacks any distinguishing features of a duck. Instead, has a small black beak (a common feature of octopi and squid) rather than a duck-like bill.
  • Its attack in which it lobs a large ball of black ink towards the player is a parallel to a defense mechanism used by real life octupi and squid, where, when threatened, they release a large cloud of dark, black ink around them. This allows them to distract and temporarily disable their attacker's vision while they quickly and swiftly escape the scene.
  • The Quacken was introduced in the update called "Release the Quacken!" This is a play-on-words of the iconic line from the 1981 film "The Clash of the Titans" where Zeus says "Release the Kraken!"

Varg Shrine
Mosquito Bugs
Sửa đổi

  • If one is using a Trawl Net or fighting a Quacken near the edge of the map, it is possible that the head will spawn or resurface in the fog surrounding the map. This will cause the head to be unreachable since every time the player approaches it, they will teleport to the other side of the map. However a Boat Cannon can be used to damage the head enough so that it moves outside of the fog.
  • There is also a chance that the Quacken may spawn in with only the tentacles, and not the head, therefore making it impossible to kill the Quacken and get the loot. The tentacles can still be killed, but the head will never spawn in.
Mob
Động Vật Thụ Động Bò Lai ConBướmChesterChim Lông ĐỏChim TuyếtChũi TrùngGà TâyNhân SâmỐc Sên RùaChim NonThỏ (Rậm Lông) • QuạReign of Giants icon Glommer
Sinh Vật Trung Lập Bò LaiCánh Cụt BiểnKhỉ HangKrampusLợnOngSên RùaChân Cao Mới LớnThỏ Người (Chúa Lông) • Tôm Hùm ĐáVoi Túi (Voi Túi Đông) — Reign of Giants icon Diều HâuMèo TrúcNgỗng ConVôn Dương
Sinh Vật Thù Địch Cây MắtChó Săn (Chó Săn ĐỏChó Săn Xanh) • Dơi Tử XàĐồng Hồ Mã (Máy Mã Hỏng) • Đồng Hồ Tượng (Máy Tượng Hỏng) • Đồng Hồ Xe (Máy Xe Hỏng) • ẾchHồn MaKhỉ Bóng ĐenLợn Canh GácLợn SóiMacTusk (WeeTusk) • MuỗiNhện (Nhện Chiến Binh) • Nhện Đu TơNhện HangNhện Phun BọtOng Sát ThủNgười CáSâu ĐấtSinh Vật Ảo ẢnhCon MútChân CaoXúc Tua (Xúc Tua NhỏXúc Tua Khổng Lồ) — Reign of Giants icon Quái Dẻ BulôCây Dẻ Bulô ĐộcChó Sói
Quái Boss DeerclopsNhện ChúaQuản Thần Cổ ĐạiThần RừngReign of Giants icon Chuồn ChuồnGấu LửngNgỗng/Hươu Sừng Tấm
Khác AbigailCharlieMaxwellVua Lợn