FANDOM


Blueprint Trang này mô tả một tính năng săp tới hoặc đã dự kiến và có thể nhiều spoiler chung.
Tên và nội dung có thể không chính xác và gồm cả suy đoán.


Rương Đầu Lâu là một thay đổi của Rương tìm thấy trong tệp game. Nó chỉ có thể nhìn thấy trong game bằng cách sinh ra qua Console. Nó có chức năng giống một chiếc Rương, 9 ô đồ, nhưng Krampus không thể trộm đồ từ nó, do vậy có khả năng là nó dùng để tránh Krampus trộm những Vật Dụng có giá trị.

OpenSkullChest

Rương Đầu Lâu mở.

tệp .TEX có thể tìm thấy trong tệp game Don't Starve trong bản All's Well that Maxwell.

Món này cũng xuất hiện trong mod gọi là The Lost Fragment, một mod được làm bởi nhà phát triển mà là một phần trong Câu Đố William Carter.