FANDOM


Wilson Portrait.png
I hope that thing is waterproof.

–Wilson

Willow Portrait.png
It's filled with sea treats!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Give Wolfgang your treasures!

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
That doesn't look like a reliable place to store things.

–Wendy

WX-78 Portrait.png
HOW DOES HE FILL IT?

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Looks as though it's been sitting at the bottom of a reef.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
Thanks for the stuff, guy!

–Woodie

Waxwell Portrait.png
It looks... rotten.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
The chest hölds öfferings.

–Wigfrid

Webber Portrait.png
Let's look inside!

–Webber

Walani Portrait.png
Booty-ya!

–Walani

Warly Portrait.png
Any cold drinks in there?

–Warly

Woodlegs Portrait.png
Whut's in thar fer ol'Woodlegs?

–Woodlegs

Rương Bạch Tuộc (hay còn gọi là Rương Tám) là một Kiến Trúc Rương đặc biệt được kéo lên từ dưới biển bởi Yaarctopus sau khi trao đổi với ông ta. Nó có 4 ô chứa đồ. Sau khi người chơi lấy hết đồ bên trong, nó sẽ chìm lại xuống dưới biển. Để biết thêm chi tiết về những món chứa trong Rương Bạch Tuộc, xem Tỷ Giá Yaarctopus.

Placeholder.png Bên lề sửa

  • Khi xuất hiện bằng Console nó sẽ trống không, bởi Yaarctopus chịu trách nhiệm sinh ra những vật dụng trong đó.
  • Rương Bạch Tuộc có thể bị di chuyển bởi Hải Lốc.
  • Rương Bạch Tuộc từng có 9 ô chứ đồ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên