FANDOM


It's all leafy. Most of the time.

–Wilson

Rừng Lá Rụng (hay Rừng Dẻ Bulô) là Quần Xã ở bản mở rộng Reign of Giants. Nó cũng tượng tự như quần xã Rừng nhưng khác là cây ở đây là Cây Dẻ Bulô, tạo ra Dẻ Bulô, đất là Đất Lá Rụng. Đặc biệt duy nhất ở đây có Tượng Glommer, mà xuất hiện Glommer vào đêm Trăng TrònGốc Rỗng, là nơi ở của Mèo Trúc. Mèo Trúc xuất hiện nhiều ở đây hơn nơi khác bởi số lượng Gốc Rỗng.

Đom Đóm ở đây dồi dào hơn bất kì quần xã khác, nhiều đến nỗi bất cứ đoạn rừng nào cũng có hai đốm hoặc nhiều hơn.

Rừng Lá Rụng là nguồn Nấm Rơm phong phú, thực tế mọi loại nấm rơm (Lam, Đỏ, Lục) đều mọc ở đây, khiến chúng là quần xã duy nhất trên Mặt Đất mà có cả ba loại nấm.

Đôi khi nó còn xuất hiện cả ếch nhái...

Blueprint Thư viện ẢnhSửa đổi

Quần Xã
Mặt Đất Bàn CờĐồng CỏNghĩa ĐịaRừngĐầm LầyVùng KhảmBiểnXứ ĐáThảo NguyênReign of Giants icon Sa MạcRừng Lá Rụng
Hang Động Rừng Nấm CâyĐồng Bằng ĐáMăng ĐáRừng NgầmĐầm Hang Động
Tàn Tích Vực ThẳmMê CungQuân KhuThánh ĐịaThôn BảnVùng HoangVùng Đất Cổ Xưa
Liên Quan Bản ĐồCầuĐường (Lối Mòn) • Đất