FANDOM


Wilson Portrait
Here be monsters.

–Wilson, when nearing the Fog

Willow Portrait
That fog looks pretty dense.

–Willow, when nearing the Fog

Wolfgang Portrait
Is getting scary!

–Wolfgang, when nearing the Fog

Wendy Portrait
Perhaps I'll sail from the edge of the earth.

–Wendy, when nearing the Fog

WX-78 Portrait
EXITING CHARTED TERRITORY

–WX-78, when nearing the Fog

Wickerbottom Portrait
The fog's inhabitants remain shrouded in "mist"-ery. Hoho!

–Wickerbottom, when nearing the Fog

Woodie Portrait
I'm leaving charted waters...

–Woodie, when nearing the Fog

Waxwell Portrait
I want nothing to do with mists and fogs.

–Maxwell, when nearing the Fog

Wigfrid Portrait
I hath reached the edges öf the wörld!

–Wigfrid, when nearing the Fog

Webber Portrait
I don't like this...

–Webber, when nearing the Fog

Walani Portrait
Looks pretty foggy over there.

–Walani, when nearing the Fog

Warly Portrait
The implications of this are murky.

–Warly, when nearing the Fog

Woodlegs Portrait
A veil o'mist approaches...

–Woodlegs, when nearing the Fog


Wilson Portrait
It would seem my future is foggy.

–Wilson, when entering the Fog

Willow Portrait
Uh oh. Which way was I going again?

–Willow, when entering the Fog

Wolfgang Portrait
Boat not listen to mighty Wolfgang!

–Wolfgang, when entering the Fog

Wendy Portrait
Watch as I sail straight into the maw of death!

–Wendy, when entering the Fog

WX-78 Portrait
NAVIGATION SYSTEMS OFFLINE!

–WX-78, when entering the Fog

Wickerbottom Portrait
I'm unsure of the results of this venture.

–Wickerbottom, when entering the Fog

Woodie Portrait
Into waters unknown!

–Woodie, when entering the Fog

Waxwell Portrait
I am consumed by the abyss!

–Maxwell, when entering the Fog

Wigfrid Portrait
The currents are my master!

–Wigfrid, when entering the Fog

Webber Portrait
We're trembling in our pantaloons!

–Webber, when entering the Fog

Walani Portrait
Uhhhm. Where am I?

–Walani, when entering the Fog

Warly Portrait
Oh dear me, I have reached the point of no return.

–Warly, when entering the Fog

Woodlegs Portrait
Into th'murk and mist wit' me...

–Woodlegs, when entering the Fog


Sương Mù là một thực thể thế giới tự nhiên tìm thấy ở những tận cùng Bản Đồ trong DLC Shipwrecked. Đi vào Sương Mù sẽ viễn dịch người chơi đến bên đối diện bản đồ, và sẽ khiến người chơi mất 15 SanityMeter.

Khi nhân vật tiếp cận Sương Mù, họ sẽ cho đưa một lời bình để biết sắp tiếp xúc. Một khi nhân vật vào trong Sương Mù kiểm soát nhân vật sẽ mất, và màn hình sẽ mờ dần. Ngay lập tức sau đó màn hình sẽ phát lại dần cho thấy nhân vật được viễn dịch di chuyển ra khỏi Sương Mù. Điều khiển nhân vật sẽ được lấy lại khi họ hoàn toàn ra khỏi Sương Mù.

Một phiên bản ít dày hơn của Sương Mù cũng có thể tìm thấy ngẫu nhiên trên Biển trong suốt 2 phân đoạn đầu tiên của ngày, và gần Thuyền Đắm. Đó chỉ là những hiệu ứng hình ảnh và không có chức năng g.

Prototype Mẹo sửa

  • Do bởi mất kiểm soát khi đi vào Sương Mù, Sóng là không thể tránh được, vì thế nên cẩn thận.
Cơ Chế Lối Chơi
Hoạt Động Chế TạoCâu CáNấu ĂnNuôi TrồngNgủ
Môi Trường Ngày-ĐêmTrăngChu kỳ Ác MộngĐộng ĐấtSétMưaMưa Ếch
Mùa Mùa HèMùa ĐôngReign of Giants icon Mùa XuânMùa Thu
Cơ Chế Quần XãNhân VậtCharlieChếtĐộ BềnĐiểm Kinh NghiệmLửaHỏng Lương ThựcCóng LạnhMáuSức ĐóiTinh ThầnNguồn SángBản ĐồSự Man RợnTài Nguyên Không Tái SinhKiến TrúcĐiều KhiểnSao LưuReign of Giants icon Ẩm ƯớtQuá Nhiệt
Chế Độ Trải NghiệmPhiêu LưuBề MặtHang ĐộngTàn TíchDon't Starve Together
Khác Làng LợnĐường (Lối Mòn) • Nghĩa ĐịaBiểnVực ThẳmCầuBộ VáĐồNhà Xác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên