FANDOM


Lưu ý: Bài viết này là một công việc theo tiến độ, vì vậy một số skin có sẵn có thể không có. Bạn có thể giúp bài viết bằng cách lấy ảnh chụp màn hình của Skin thu được của bạn không có rồi đăng vào trong bài viết.
Maybe I can be even more handsome!

–Wilson

Skins là một tính năng mới của Don't Starve Together. Chúng là những vật dụng trang bị cho phép người chơi tùy chỉnh Nhân Vật của họ trong game. Người có thể chỉnh Skin vào lần đầu tham gia server sau khi chọn nhân vật hoặc trong game bằng cách sử dụng Tủ Quần Áo. Chúng được thiết lập để thả ngẫu nhiên sau khi trải qua một thời gian nhất định trên các máy chủ.Mỗi tuần người chơi được nhận tối đa 4 skin và reset vào lúc 13h thứ năm mỗi tuần theo giờ PST, trước giờ phát sóng hàng tuần của kleientertainment

DST-Loadout

Một hình ảnh thay đổi Skin (trang phục) cho nhân vật bằng cách sử dụng một Tủ Quần Áo.

Người chơi không nhất thiết phải nhận Skin ngày , nhưng phải mở hộp quà trước đó nếu muốn nhận cái tiếp theo. .
DST-TradeInn

Một hình ảnh sử dụng Trade INN (Play >> Collections >> Trade Inn) trong Game.

Skin chỉ có tác dụng về hình ảnh, nó không hưởng tới trò chơi. Hiện nay Skin không thể hủy nhưng người sử dụng Steam có thể trao đổi Skin với người chơi khác, mua/bán trên chợ hoặc sử dụng Trade INN (Play >> Collections >> Trade Inn), nơi bạn đổi 9 Skin không muốn nữa thành 1 Skin tốt hơn.
Gift Icon

Hộp quà.

Để nhận được Skin, người chơi phải đợi đến khi có hộp quà xuất hiện ở phần phía trên bên trái màn hình và âm thanh tương tự như xé giấy.Để mở gói quà, người chơi cần tới các trạm chế tạo như Máy Khoa Học, Máy Luyện Kim để mở. Sẽ có tiếng còi và nhân vật sẽ bắt đầu mở gói quà.

Có sáu loại Skins (Torso, Gloves, Legs, Shoes, Items và Character-Specific) được phân loại dựa trên độ hiếm (Common, Classy, Spiffy, Distinguished, Elegant, Loyal và Event). Hầu hết các món đều có nhiều màu sắc, và nam hay nữ cũng đều dùng được hết. Người chơi có thể nhận được 4 Skin mỗi tuần, số ngày reset mỗi thứ năm (và thứ sáu theo giờ Việt Nam), Ngoài ra còn có Skin Event, loại skin chỉ mặc hoặc sử dụng được trong những dịp đặc biệt như Lễ hội Ma Qủy Halloween, Giáng Sinh v.v.... Tất cả nhân vật đều có thể sử dụng được và sau khi hết Event chúng sẽ biến mất.

  1. Common
  2. Classy
  3. Spiffy
  4. Distinguished
  5. Elegant
  6. Loyal
  7. Event

Body Skinssửa

T-Shirt (Common)sửa

Pleated Shirt (Common)sửa

Lumberjack Shirt (Common)sửa

Buttoned Shirt (Common)sửa

Collared Shirt (Common)sửa

Cardigan (Classy)sửa

Suspension Shirt (Classy)sửa

Sweater Vest (Classy)sửa

Tweed Waistcoat (Classy)sửa

Trench Coat (Spiffy)sửa

Overalls (Spiffy)sửa

Jammie Shirts (Spiffy)sửa

Toga (Spiffy)sửa

Silk Robe (Spiffy)sửa

Silk Loungewear (Distinguished)sửa

Nightgown (Distinguished)sửa

Formal Outfits (Distinguished)sửa

Survivor Outfits (Distinguished)sửa

Shadow Outfits (Distinguished)sửa

Glove Skins sửa

Hand Covers (Common)sửa

Long Gloves (Common)sửa

Themed Gloves (Classy)sửa

Formal Gloves (Classy)sửa

Legs Skinssửa

Pants (Common)sửa

Skirt (Common)sửa

Checkered Trousers (Classy)sửa

Knee Pants(Classy)sửa

Plaid Skirt (Classy)sửa

Jammie Pants (Spiffy)sửa

Shoe Skinssửa

Boots (Common)sửa

Sneakers (Common)sửa

Heels (Classy)sửa

Boots (Classy)sửa

Sandals (Classy)sửa

Slippers (Distinguished)sửa

Character-Specific Skinssửa

Guest of Honor (Elegant)sửa

Survivor (Elegant)sửa

Triumphant (Elegant)sửa

Item Skinssửa

Backpack Skinssửa

Backpacks have a unique feature where if left on the ground for too long, they will start rotting and eventually turn into a "Moldy Backpack". This only affects the backpack that was left on the ground and doesn't remove one's ability to make more backpacks with same or different acquired skins. Moldy Backpacks can still be worn and used as a normal Backpack with no extra effects.

Moldy Backpack (Common)sửa

Colored Backpack (Spiffy)sửa

Buckled Backpack (Spiffy)sửa

Rucksack (Spiffy)sửa

Item-themed Backpack (Elegant)sửa

Animal-themed Backpack (Elegant)sửa

Hat Skinssửa

Garland (Elegant)sửa

Straw Hat (Elegant)sửa

Top Hat (Elegant)sửa

Spears (Elegant)sửa

Torches (Elegant)sửa

Firepits (Distinguished)sửa

Bedrolls (Distinguished)sửa

Chests (Distinguished)sửa

End Tables (Distinguished)sửa

Crock Pots (Elegant)sửa

Critter Skinssửa

Broodling (Elegant)sửa

Glomglom (Elegant)sửa

Special Skinssửa

Some skins cannot be earned through random drops, but are instead awarded to players for certain actions.

The "Loyal" quality is only found on some special skins.

Bottomless Pit (Loyal)sửa

- Awarded for participating in Don't Starve Together's early-access phase.

Mini Monument (Loyal)sửa

- Awarded for playing Don't Starve: Reign of Giants (RoG). Can be obtained by redeeming RoG's CD-key in DST's main menu.

Tragic Torch (Loyal)sửa

- Awarded for solving the Cyclum Puzzles before 16th of May, 2016 (16/5/2016).

Expo Shirts (Spiffy)sửa

- Awarded for visiting the Klei booth during PAX.

Winter Hats (Loyal)sửa

- Obtained by purchasing the Winter Hat from the Klei Store.

Animal-themed Backpack (Loyal)sửa

- The Crabpack, Glommer Pack, Meepsack and Deerclops Duffel are awarded for purchasing the Crab Plushie, Glommer Plushie, Mandrake Plushie and Deerclops Plushie, respectively, from the Klei Store.

Calico Chester Chest (Loyal)sửa

- Obtained by purchasing the Calico Chester from the Klei Store.

Pirate Birdcage (Loyal)sửa

- Awarded for playing Don't Starve: Shipwrecked (SW). Can be obtained by redeeming SW's CD-key in DST's main menu.

Halloween-themed Skinssửa

- The following Skins are only obtainable during the Halloween Hallowed Nights event, and have stopped dropping after November 8.

Halloween Costumes and Disguises (Distinguished)sửa

Halloween Hats (Elegant)sửa

Halloween Torches (Elegant)sửa

Halloween Character-Specific Costumes (Event)sửa

- The character specific costumes didn't drop normally. Instead, they were wearable by everyone until November 8.

Christmas-themed Skinssửa

Winter Hat (Spiffy)sửa

Garland (Spiffy)sửa

Birdcages (Distinguished)sửa

Critter Skinssửa

Broodling (Elegant)sửa

Glomglom (Elegant)sửa

Kittykit (Elegant)sửa

Ewelet (Elegant)sửa

Vargling (Elegant)sửa

Christmas Costumes (Event)sửa

- The following items don't drop normally. Instead, they are useable by everyone until the end of the event.

Clothingsửa

Hatssửa

Chestsửa


Othersửa

Outfit Setssửa

Formal Setssửa

Survivor Setssửa

Shadow Setssửa

Costume Setssửa

Skin-Related Artsửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên