FANDOM


"Đây là kiến trúc trong trò chơi. Đối với đối tượng chưa thực hiện, xem Sunk Boat.

Lại một chuyến du lịch kết thúc.

–Wendy

Tàu Đắm là một công trình được tạo ra gần biền và Phế Liệu có thể tìm thấy gần nguồn nước. Một con vẹt có tên Wolly ngồi ở đỉnh tàu, và Phế Liệu có thể nhổ bằng Cần Câu để thu thập nhiều nguồn tài nguyên khác nhau cùng với nữ trang.

Icon Tools.png Cách sử dụngsửa

Tàu Đắm sẽ vỡ khi đập 4 phát Búa và rơi ra 3 Vàng Thỏi, 3 Ván Ép, 1 Ngọc Lam] và 1 Ngọc Đỏ]. Wolly sẽ bay đi nếu đâp Búa vào tàu.

Wolly sẽ nhận Phục Sức hay bất cứ thịt nào và đổi lại 1 Lông Chim và một lượng ngẫu nhiên Đá Lửa, Vàng Thỏi hoặc Cánh Hoa Đen. Nó không nhận Thịt Quái dù đã nấu hay chưa, nhưng nó vẫn nhận Thịt Quái Khô. Khi đưa Ủng Cũ, Sea Worther, Kính Lục Phân, Nến Ngấm Nước hoặc Thuyền Đồ Chơi, Wolly sẽ nói một mảnh trong những câu đó của nó và có thể đánh rơi đồ cướp được. Sau khi trao đổi, Wolly bay đi mất và trở về trong ngày tiếp theo.

Image Item Trade with Wolly
Sextant.png Sextant Red Gem.pngx2 + Crimson Feather.pngx1
Toy Boat.png Toy Boat Blue Gem.pngx2 + Crimson Feather.pngx1
Soaked Candle.png Soaked Candle Gold Nugget.pngx7 + Crimson Feather.pngx1
Sea Worther.png Sea Worther Purple Gem.pngx1 + Crimson Feather.pngx1
Boot.png Old Boot Crimson Feather.pngx4 + Crimson Feather.pngx1
Melty Marbles.png Melty Marbles Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx4 + Crimson Feather.pngx1
Fake Kazoo.png Fake Kazoo Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx6 + Crimson Feather.pngx1
Gord's Knot.png Gord's Knot Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx4 + Crimson Feather.pngx1
Gnome.png Gnome Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx5 + Crimson Feather.pngx1
Tiny Rocketship.png Tiny Rocketship Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx4 + Crimson Feather.pngx1
Frazzled Wires.png Frazzled Wires Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx5 + Crimson Feather.pngx1
Ball and Cup.png Ball and Cup Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx4 + Crimson Feather.pngx1
Hardened Rubber Bung.png Hardened Rubber Bung Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx8 + Crimson Feather.pngx1
Mismatched Buttons.png Mismatched Buttons Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx7 + Crimson Feather.pngx1
Second-hand Dentures.png Second-hand Dentures Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx2 + Crimson Feather.pngx1
Lying Robot.png Lying Robot Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx5 + Crimson Feather.pngx1
Dessicated Tentacle.png Dessicated Tentacle Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx8 + Crimson Feather.pngx1
Meat.png Thịt Flint.png/Gold Nugget.png/Dark Petals.pngx1 + Crimson Feather.pngx1Placeholder.png Bên Lềsửa

  • Tàu Đắm được thêm vào cập nhập ngày 30 tháng 7 năm 2015 và được thông báo ở Klei's official announcement dành cho bản mở rộng Shipwrecked phát hành vào mùa thu 2015.
  • Khi cố cho Wolly ăn đồ nó không muốn (Thịt Quái, Trứng, Rau Quả, Trái Cây, ...) nó sẽ kêu "Kẻ không biết sóng gió là gì!", "Quác!" và "Wolly không cần THỨ ĐÓ!"
  • Wolly là loài vẹt đuôi dài Nam Mỹ màu đỏ và xanh.
  • Cái tên "Wolly" được lấy ý từ vẹt Polly, được chuyển theo lối của Don't Starve (đổi thành chữ W). "Wolly" phát âm giống với tên "Wally."
  • Ủng Cũ, Sea Worther, Kính Lục Phân, Nến Ngấm NướcThuyền Đồ Chơi từ vật nổi trên biển.
  • Không thể tìm Wolly trong mùa đông, nó sẽ trở lại vào mùa xuân.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên