FANDOM


"Đây là kiến trúc trong trò chơi. Đối với đối tượng chưa thực hiện, xem Sunk Boat.

Lại một chuyến du lịch kết thúc.

–Wendy

Tàu Đắm là một công trình được tạo ra gần biền và Phế Liệu có thể tìm thấy gần nguồn nước. Một con vẹt có tên Wolly ngồi ở đỉnh tàu, và Phế Liệu có thể nhổ bằng Cần Câu để thu thập nhiều nguồn tài nguyên khác nhau cùng với nữ trang.

Icon Tools Cách sử dụngSửa đổi

Tàu Đắm sẽ vỡ khi đập 4 phát Búa và rơi ra 3 Vàng Thỏi, 3 Ván Ép, 1 Ngọc Lam] và 1 Ngọc Đỏ]. Wolly sẽ bay đi nếu đâp Búa vào tàu.

Wolly sẽ nhận Phục Sức hay bất cứ thịt nào và đổi lại 1 Lông Chim và một lượng ngẫu nhiên Đá Lửa, Vàng Thỏi hoặc Cánh Hoa Đen. Nó không nhận Thịt Quái dù đã nấu hay chưa, nhưng nó vẫn nhận Thịt Quái Khô. Khi đưa Ủng Cũ, Sea Worther, Kính Lục Phân, Nến Ngấm Nước hoặc Thuyền Đồ Chơi, Wolly sẽ nói một mảnh trong những câu đó của nó và có thể đánh rơi đồ cướp được. Sau khi trao đổi, Wolly bay đi mất và trở về trong ngày tiếp theo.

Image Item Trade with Wolly
Sextant Sextant Red Gemx2 + Crimson Featherx1
Toy Boat Toy Boat Blue Gemx2 + Crimson Featherx1
Soaked Candle Soaked Candle Gold Nuggetx7 + Crimson Featherx1
Sea Worther Sea Worther Purple Gemx1 + Crimson Featherx1
Boot Old Boot Crimson Featherx4 + Crimson Featherx1
Melty Marbles Melty Marbles Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx4 + Crimson Featherx1
Fake Kazoo Fake Kazoo Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx6 + Crimson Featherx1
Gord's Knot Gord's Knot Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx4 + Crimson Featherx1
Gnome Gnome Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx5 + Crimson Featherx1
Tiny Rocketship Tiny Rocketship Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx4 + Crimson Featherx1
Frazzled Wires Frazzled Wires Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx5 + Crimson Featherx1
Ball and Cup Ball and Cup Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx4 + Crimson Featherx1
Hardened Rubber Bung Hardened Rubber Bung Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx8 + Crimson Featherx1
Mismatched Buttons Mismatched Buttons Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx7 + Crimson Featherx1
Second-hand Dentures Second-hand Dentures Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx2 + Crimson Featherx1
Lying Robot Lying Robot Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx5 + Crimson Featherx1
Dessicated Tentacle Dessicated Tentacle Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx8 + Crimson Featherx1
Meat Thịt Flint/Gold Nugget/Dark Petalsx1 + Crimson Featherx1Placeholder Bên LềSửa đổi

  • Tàu Đắm được thêm vào cập nhập ngày 30 tháng 7 năm 2015 và được thông báo ở Klei's official announcement dành cho bản mở rộng Shipwrecked phát hành vào mùa thu 2015.
  • Khi cố cho Wolly ăn đồ nó không muốn (Thịt Quái, Trứng, Rau Quả, Trái Cây, ...) nó sẽ kêu "Kẻ không biết sóng gió là gì!", "Quác!" và "Wolly không cần THỨ ĐÓ!"
  • Wolly là loài vẹt đuôi dài Nam Mỹ màu đỏ và xanh.
  • Cái tên "Wolly" được lấy ý từ vẹt Polly, được chuyển theo lối của Don't Starve (đổi thành chữ W). "Wolly" phát âm giống với tên "Wally."
  • Ủng Cũ, Sea Worther, Kính Lục Phân, Nến Ngấm NướcThuyền Đồ Chơi từ vật nổi trên biển.
  • Không thể tìm Wolly trong mùa đông, nó sẽ trở lại vào mùa xuân.

Blueprint Thư Viện Ảnh Sửa đổi