FANDOM

Amanitadesign

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Đà Nẵng
  • Tôi sinh ngày tháng 10 6
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh Viên
  • Tôi là Nam
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này