FANDOM

Amanitadesign

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Đà Nẵng
  • Tôi sinh ngày 6 tháng 10
  • Công việc của tôi là Sinh Viên
  • Tôi là Nam
một người dùng vô danh
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.