FANDOM


Beardling.png (tải về)‎ (64 × 64 điểm ảnh, kích thước tập tin: 3 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Chu kỳ Ngày-Đêm

    Một ngày đầy đủ kéo dài 8 phút thời gian thực (chia thành 16 phần, mỗi phần 30 giây) và được chia…

  • Hang Thỏ

    Hang Thỏ là nơi làm tổ của Thỏ. Chúng trở về hang lúc chiều hoặc khi sợ hãi. Khi có một thỏ bị bắt…

  • Krampus

    Krampus (số nhiều Krampi) là Quái trung hòa. Sẽ lấy cắp đồ được cất giữ và hầu hết những đồ vật để…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện11:30, ngày 12 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 11:30, ngày 12 tháng 11 năm 201564 × 64 (3 kB)Amanitadesign (tường | đóng góp)
07:23, ngày 8 tháng 12 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:23, ngày 8 tháng 12 năm 201355 × 55 (3 kB)Amanitadesign (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.