FANDOM


Thẻ Giao Dịch Steam là các sưu tầm ảo giành bằng cách chơi game trên Steam. Thẻ có thể rớt ra ngẫu nhiên, và chỉ một nữa bộ là có thể kiếm bằng cách rớt. Một khi lấy được, và toàn bộ tập có thể chế tạo để kiếm Hình Nền Hồ Sơ Steam, Trò Chuyện Cảm Xúc Steam, Phiếu Giảm Giá, và KN Steam. Một khi người chơi đạt Level 10 Steam, họ có một cơ hội nhỏ nhận được thẻ trao đổi bạc, mà không có lợi ích gì khác, ngoài độ hiếm. Tất cả món nhận được từ chế tạo một huy hiệu đều trao đổi và bán được, trừ phiếu giảm giá, mà chỉ có thể trao đổi được.

Xem Official FAQ để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là các thẻ hiện có thể kiếm được:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên