FANDOM


Nautical Tab

Biểu Tượng Thẻ

Hàng Hải là những vật dụng chỉ có trong bản mở rộng Shipwrecked. Các món này đều liên quan đến Thuyền, cũng như các vài khác mà giúp ích cho việc sống sót và nuôi trồng trên Biển. Thuyền là cách duy nhất để đi lại giữa các đảo trong thế giới Shipwrecked. Người chơi sẽ khởi đầu có thể làm hoặc là một hoặc Bè Gỗ để di chuyển, trừ khi chơi Wickerbottom, bởi bà sẽ có sẵn Thuyền Chèo ngay từ đầu.

Thuyền càng cao cấp có có ô trang bị riêng cho một Buồm, một nguồn sáng (hoặc Đuốc Thuyền hoặc Đèn Thuyền) hay một Lưới Rà. Thuyền Chở Hàng có thêm sáu ô hành trang, và Thuyền Thiết GiápĐộ Bền cao nhất trong tất cả thuyền. Hàng Hải cũng có vài món Trang Phục liên quan đến thuyền như là Mũ Cướp Biển hay Áo Phao.

Craftable Items Sửa đổi

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Hàng Hải:

Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked icon Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon Bản Đồ HọcVật NuôiĐiêu KhắcBóng Tối