Fandom

Don't Starve Wiki

Thẻ Sách

858bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Book Tab.png

Biểu Tượng Thẻ

INFORMATION OVERLOAD

–WX-78

Thẻ Sách là một thẻ đặc biệt chỉ sẵn có với Wickerbottom. Nó cho phép người chơi chế tạo các Quyển Sách, mà có thể sử dụng để hoạt động một số sự kiện với cái giá là Tinh Thần. Mỗi cuốn sách đều có nhiều lần sử dụng.

Sách

Birds of the World.png

Birds of the World

Covers 1000 Species: Habits, habitats, and calls.

 • Gọi 20 đến 30 con chim.
 • 3 lần dùng.
 • Tổn 50 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_birds"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngEgg.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Applied Horticulture.png

Applied Horticulture

On the care and feeding of plants.

 • Phát triển các loài thực vật ngay lập tức vào mùa hè. Không hoạt động với cây trồng chưa bón phân và vào mùa đông
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_gardening"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngSeeds.pngInventory slot background.pngManure.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Sleepytime Stories.png

Sleepytime Stories

Soothing tales to send you off to dreamland.

 • Gây ngủ các loài vật.
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_sleep"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngNightmare Fuel.pngInventory slot background.pngNightmare Fuel.pngPrestihatitator.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
The End is Nigh.png

The End is Nigh!

The world will end in fire and tribulation! Ia! Ia!

 • Tạo ra 16 Tia Sét.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 15.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_brimstone"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngRed Gem.pngShadow Manipulator.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
On Tentacles.png

On Tentacles

Let's learn about our subterranean friends!

 • Tạo ra 3 Xúc Tua.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 8.
 • Tổn 50 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_tentacles"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngTentacle Spots.pngAlchemy Engine.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Joy of Volcanology.png

Placeholder.png Bên lề

 • "On Tentacles" là công thức duy nhất yêu cầu Máy Luyện Kim để chế tạo khi chơi Wickerbottom, cũng như "Sleepytime Stories" là cuốn duy nhất cần Mũ Ma Thuật và "The End is Nigh!" là cuốn duy nhất cần Tay Máy Bóng Tối.
 • Cụm từ Ia! Ia! trong mô tả của "The End is Nigh" liên quan đến cụm từ "Iä! Iä! Cthulhu fhtagn!", một bản thánh ca về vị thần Cthulhu của H.P. Lovecraft.
 • Việc giảm Tinh Thần từ việc đọc cho thấy những cuốn sách này chứa kiến thức mà con người không thể định nghĩa để hiểu được, tương tự như các Bản Thảo Necronomicon và Pnakotic Manuscripts trong các tác phẩm của H.P. Lovecraft.
Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon.png Bóng Tối

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên