FANDOM


Book Tab.png

Biểu Tượng Thẻ

INFORMATION OVERLOAD

–WX-78

Thẻ Sách là một thẻ đặc biệt chỉ sẵn có với Wickerbottom. Nó cho phép người chơi chế tạo các Quyển Sách, mà có thể sử dụng để hoạt động một số sự kiện với cái giá là Tinh Thần. Mỗi cuốn sách đều có nhiều lần sử dụng.

Sách

Birds of the World.png

Birds of the World

Covers 1000 Species: Habits, habitats, and calls.

Wilson Portrait.png
No point studying when I can just wing it.

–Wilson

Willow Portrait.png
Less reading, more burning!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Book is for the birds!

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
Will it teach me to fly away from here?

–Wendy

WX-78 Portrait.png
UPLOADING AVIAN FACTOIDS TO DATABASE...

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
The expurgated version, but it has my favorite: Megascops kennicottii.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
I already know more than enough aboot those things.

–Woodie

Waxwell Portrait.png
What a wasteful misuse of magic.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
Tö rule the skies!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
This one has pictures!

–Webber


 • Gọi 20 đến 30 con chim.
 • 3 lần dùng.
 • Tổn 50 Tinh Thần mỗi lần dùng.
 • Chim được gọi đến phụ thuộc vào Quần Xã, Mùa và vị trí người chơi hiện giờ
 • DebugSpawn: "book_birds"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngEgg.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Applied Horticulture.png

Applied Horticulture

On the care and feeding of plants.

Wilson Portrait.png
I see no farm in reading that.

–Wilson

Willow Portrait.png
Ughh, who cares?

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang rather grow muscle than flowers.

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
Imagine, a rolling field of red flowers...

–Wendy

WX-78 Portrait.png
A USELESS TOME ON PLANT CULTIVATION

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Dead plants tied together to help me aid living plants.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
Does it grow trees?

–Woodie

Waxwell Portrait.png
It's not wise to toy with forces beyond your comprehension.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
But can it tend the garden öf mine soul?

–Wigfrid

Webber Portrait.png
Why should we read about flowers when we can pick them?

–Webber


 • Phát triển các loài thực vật ngay lập tức vào mùa hè. Không hoạt động với cây trồng chưa bón phân và vào mùa đông
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • Không làm cây phát triển vào Mùa Đông. Nhưng có thể khiến Hạt Giống phát triển nếu nó chưa lạnh(ex: Nếu sử dụng trong ngày đầu tiên của mùa đông, cây không phát triển nhưng hạt giống có thể nếu như "Đủ ấm")
 • DebugSpawn: "book_gardening"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngSeeds.pngInventory slot background.pngManure.pngInterface arrow right.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Sleepytime Stories.png

Sleepytime Stories

Soothing tales to send you off to dreamland.

Wilson Portrait.png
Strange, it's just 500 pages of telegraph codes.

–Wilson

Willow Portrait.png
Bo-oring!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang's eyes feel heavy like dumbbells.

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
Does it impart an eternal slumber?

–Wendy

WX-78 Portrait.png
POWERING DOown...

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Warm milk in book form.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
The perfect book for a full moon.

–Woodie

Waxwell Portrait.png
I haven't had a real sleep in... ages.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
Where's the drama? The suspense?

–Wigfrid

Webber Portrait.png
It's... beddy-bye time...

–Webber


 • Cause animals to sleep.
 • Gây ngủ các loài vật.
 • 5 lần dùng với phạm vi 30.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_sleep"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngNightmare Fuel.pngInventory slot background.pngNightmare Fuel.pngPrestihatitator.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
The End is Nigh.png

The End is Nigh!

The world will end in fire and tribulation! Ia! Ia!
Wilson Portrait.png
The beginning was dull, but got better near the end.

–Wilson

Willow Portrait.png
That's my favorite book!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Tiny book scares Wolfgang!

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
The tome to end it all...

–Wendy

WX-78 Portrait.png
A BOOK OF DESTRUCTION. EXCELLENT

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
What could possibly go wrong?

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
I know better than to mess with that, eh.

–Woodie

Waxwell Portrait.png
I've had enough fire and brimstone for one eternity.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
This töme is brimming with Hel's fire!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
We don't like how that one ends!

–Webber


 • Tạo ra 16 Tia Sét.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 15.
 • Tổn 33 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_brimstone"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngRed Gem.pngShadow Manipulator.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
On Tentacles.png

On Tentacles

Let's learn about our subterranean friends!
Wilson Portrait.png
Someone'll get suckered into reading this.

–Wilson

Willow Portrait.png
Looks like kindling to me!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang wants many foes to fight!

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
Does this world need more beasts?

–Wendy

WX-78 Portrait.png
IT SUMMONS THE FLESH WOBBLERS

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Hard to put this one down. It's gripping, frankly.

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
They don't have tentacles in Canada.

–Woodie

Waxwell Portrait.png
What horrors shall be summoned from the depths?

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
Knöwledge grants great pöwer!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
Why are the pages all slimy?

–Webber


 • Tạo ra 3 Xúc Tua.
 • 5 lần dùng với phạm vi 3 đến 8.
 • Tổn 50 tinh thần mỗi lần dùng.
 • DebugSpawn: "book_tentacles"


Công Thức

Inventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngPapyrus.pngInventory slot background.pngTentacle Spots.pngAlchemy Engine.pngInventory slot background.pngThẻ Sách
Joy of Volcanology Book

Shipwrecked icon.png Joy of Volcanology

And the sky shall rain fire!
Wilson Portrait.png
The foreword just says "Hope you like dragoons."

–Wilson

Willow Portrait.png
I'll burn through this book!

–Willow

Wolfgang Portrait.png
Book make very hot rain.

–Wolfgang

Wendy Portrait.png
Reading is a dangerous thing.

–Wendy

WX-78 Portrait.png
WHERE DOES IT PLUG IN?

–WX-78

Wickerbottom Portrait.png
Rainus Magmus!

–Wickerbottom

Woodie Portrait.png
That there ain't right.

–Woodie

Waxwell Portrait.png
Reading strange books has always worked out for me before.

–Maxwell

Wigfrid Portrait.png
Read a passage and call förth Ragnarök!

–Wigfrid

Webber Portrait.png
I'm not a good reader, but he is!

–Webber

Warly Portrait.png
There's not a single recipe to be found within.

–Warly

Woodlegs Portrait.png
Devil magic thet summons demons from th'sky!

–Woodlegs

 • Tạo ra 4 Dragoon Eggs  rời xuống vị trí người chơi.
 • 5 lần dùng nhưng không tốn Sanity.png để dùng.
 • Thay thế "On Tentacles" trong thế giới Don't Starve: Shipwrecked.
 • Dragoon Eggs khi rơi đôi khi tạo hố dung nham trên đất. Khi dung nham phun để lại Đá, TroThan. Hố dung nham có thể dập tắt bằng Nước Đá, tạo ra Đá Vỏ Chai.  
  Inventory slot background.pngPapyrus.png

  ×

  Inventory slot background.pngObsidian.png

  ×2 

  Prestihatitator.pngInventory slot background.pngThẻ Sách

Placeholder.png Bên lề

 • "On Tentacles" là công thức duy nhất yêu cầu Máy Luyện Kim để chế tạo khi chơi Wickerbottom, cũng như "Sleepytime Stories" là cuốn duy nhất cần Mũ Ma Thuật và "The End is Nigh!" là cuốn duy nhất cần Tay Máy Bóng Tối.
 • Cụm từ Ia! Ia! trong mô tả của "The End is Nigh" liên quan đến cụm từ "Iä! Iä! Cthulhu fhtagn!", một bản thánh ca về vị thần Cthulhu của H.P. Lovecraft.
 • Việc giảm Tinh Thần từ việc đọc cho thấy những cuốn sách này chứa kiến thức mà con người không thể định nghĩa để hiểu được, tương tự như các Bản Thảo Necronomicon và Pnakotic Manuscripts trong các tác phẩm của H.P. Lovecraft.
Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon.png Bản Đồ HọcVật NuôiĐiêu KhắcBóng Tối

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên