FANDOM


Turf!.jpg

ĐấtVật Dụng đại diện cho một khối đất ở Quần Xã. Mọi loại đất (trừ Đường/Lối Mòn, Mạng Dính và khoảng đất trống) có thể dùng Chĩa đào lên thành nắm đất và làm lộ đất trống bên dưới.

Mỗi loại Quần Xã tạo ra một Đất khác nhau (xem ở dưới). Nắm Đất có thể đặt lên vùng đất trống để thay đổi quang cảnh. Đào đất không làm ảnh hưởng tới các sinh vật sống ở đó.

Wilson with a Pitchfork and tile digging indicator visible.png

Cầm Chĩa sẽ thể hiện khoảng diện tích của mảng đất.

Đất có thể cháy và dùng làm Nhiên Liệu (trừ Đèn Chong Đêm). Đất không dùng làm phân bón được. Tất cả nắm Đất có thể gộp đến 10.

Dưới đây là danh sách.

Đất Bề Mặt

Là những đất có tự nhiên trên Bề Mặt.

Đất Forest Turf.png Grass Turf.png Marsh Turf.png Rocky Turf.png Savanna Turf.png
Tên Đất Rừng Đất Cỏ Đất Đầm Lầy Đất Đá Đất Thảo Nguyên
Quần Xã Rừng Đồng Cỏ Đầm Lầy Đồng Bằng Đá Thảo Nguyên
Đất Deciduous Turf.png Sandy Turf.png Jungle Turf.png Magma Turf.png Meadow Turf.png Tidal Marsh Turf.png
Tên Đất Lá Rụng Reign of Giants Đất Cát Reign of Giants Đất Nhiệt Đới Shipwrecked Đất Mácma Shipwrecked Đất Bãi Cỏ Shipwrecked Đất Đầm Thủy Triều Shipwrecked
Quần Xã Rừng Lá Rụng Reign of Giants Sa Mạc Reign of Giants Rừng Nhiệt Đới Shipwrecked Bãi Mácma Shipwrecked Bãi Cỏ Shipwrecked Đầm Thủy Triều Shipwrecked

Đất Hang Động

Là những đất có tự nhiên ở Hang Động.

Đất Mud Turf.png Guano Turf.png Slimey Turf.png Fungal Turf.png Cave Rock Turf.png
Tên Đất Bùn Đất Phân Dơi Đất Nhớt Đất Nấm Đất Đá Hang Động
Quần Xã Gần Rừng Ngầm Đồng Bằng Đá & Măng Đá Gần Rừng Ngầm Rừng Nấm Cây Đồng Bằng Đá & Măng Đá

Đất Núi Lửa

Là những loại đất có tự nhiên trong Núi Lửa của thế giới bản mở rộng Shipwrecked.

Đất Ashy Turf.png Volcano Turf.png
Tên Đất Tro Shipwrecked Đất Núi Lửa Shipwrecked
Quần Xã Tro Tàn Vùng Núi Lửa

Đất Nhân Tạo

Là những loại dễ Chế Tạo ra hơn là kiếm trong thế giới, vì chúng chỉ xuất hiện tự nhiên trong một số hoàn cảnh đặc biệt.

Đất Wooden Flooring.png Cobblestones.png Carpeted Flooring.png Checkerboard Flooring.png Snakeskin Rug.png Scaled Flooring.png
Tên Sàn Gỗ Đường Đá Cuội Thảm Trải Nền Caro Thảm Da Răn Shipwrecked Gạch Đóng Vảy Don't Starve Together icon.png

Thứ Tự Ưu Tiên

Đất độ ưu tiên liên quan đến cách chúng chồng lên nhau. Ví dụ, một Thảm Trải sẽ luôn "trội" hơn một Nền Caro (khi cả hai được đặt cạnh nhau), và diện tích của nó sẽ chiếm một khoảng không gian của Nền Caro. Điều này không làm ảnh hưởng đến thuộc tính của mỗi loại đất được dùng, nhưng có thể gây ra sự khác biệt trực quang lớn.

Dưới đây liệt kê từ đất trội nhất đến lặn nhất:

Placeholder.png Bên lề

  • Trước bản cập nhật Turf!, đất có thể đào lên bằng một chiếc Xẻng.
  • Mạng Dính trước đây từng có thể đào lên được và đặt chồng lên trên đất khác để làm chậm những đối tượng đi qua đó, trừ NhệnWebber (lúc đó vẫn chưa được thực hiện).
Đất
Bề Mặt Đất RừngĐất CỏĐất Thảo NguyênĐất ĐáĐất Đầm LầyReign of Giants Đất Lá RụngĐất CátShipwrecked Đất Nhiệt ĐớiĐất Bãi CỏĐất MácmaĐất Đầm Thủy Triều
Hang Động Đất BùnĐất Phân DơiĐất NhớtĐất NấmĐất Đá Hang Động
Núi Lửa Shipwrecked Đất TroĐất Núi Lửa
Nhân Tạo Sàn GỗThảm TrảiNền CaroĐường Đá CuộiShipwrecked Thảm Da RắnDon't Starve Together icon.png Gạch Đóng Vảy
Liên quan Mạng DínhĐất Cổ XưaChĩa

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên