FANDOM


Trang này gồm tất cả Hướng dẫn trên wikia về game Don't Starve. Bạn hãy thoải mái tạo hoặc chỉnh sửa bất cứ hướng dẫn nào. Tuy nhiên, khi tạo một hướng dẫn mới, tên trang nên theo cú pháp sau:

Hướng dẫn/<tên hướng dẫn>

Nếu bài hướng dẫn chứa nội dung giảng dạy hay chủ quan, hay thêm {{Instructional}} ở đầu bài viết để nhắc nhở người đọc.

Icon Book.png Bài viết này có thể chứa ngôn ngữ giảng dạy và những khuyến cáo chủ quan. Người đọc nên tìm hiểu nội dung một cách rõ ràng.
Bạn có thể giúp chỉnh sửa nội dung theo một quan điểm khác quan và giảm bớt tính giảng dạy.


Ngoài ra, viên tập nên nên chèn một bản mẫu ở cuối bài viết, đó là {{Guide}}.

Hướng dẫn Game
Cơ Bản Cơ BảnSống sót trong ROG
Nhân Vật WillowWolfgangWendyWickerbottom's BooksWoodie's CurseWigfrid
khác Dedicated Servers

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên