Fandom

Don't Starve Wiki

Thẻ Game

Trang thể loại

838bài viết
trên wikia này
Add New Page
Thảo luận0
Tabs.png
Có tất cả 15 Thẻ Chế Tác (12 Thẻ mặc định, 2 Thẻ riêng trong Shipwrecked và 1 Thẻ riêng trong Don't Starve Together) trong Don't Starve cho những Vật Dụng khác nhau mà có thể chế tạo.
Tools Tab.png Light Tab.png Nautical Tab.png Survival Tab.png Food Tab.png
Công Cụ Nguồn Sáng Hàng Hải Shipwrecked Sinh Tồn Lương Thực
Science Tab.png Fight Tab.png Structures Tab.png Thẻ Tinh Chế Magic Tab.png
Khoa Học Chiến Đấu Kiến Trúc Tinh Chế Ma Thuật
Dress Tab.png Book Tab.png Ancient Tab.png Volcanic Tab.png Shadow Tab.png
Trang Phục Sách Cổ Xưa Núi Lửa Shipwrecked Bóng Tối Don't Starve Together icon.png
Thẻ Game
Công CụNguồn SángSinh TồnLương ThựcKhoa HọcChiến ĐấuKiến TrúcTinh ChếMa ThuậtTrang PhụcSáchCổ XưaShipwrecked Hàng HảiNúi LửaDon't Starve Together icon.png Bóng Tối

Trang trong thể loại “Thẻ Game”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên