FANDOM


Is rock, but different.

–Wolfgang

Tiêu Thạchkhoáng sản thu được khi khai thác Đá Tảng mịn hoặc Thạch Nhũ, sẽ rớt ít nhất 1 viên (cùng với các khoáng sản khác). Đôi lúc cũng rớt sau khi Động Đất ở dưới Hang Động. Dùng để tạo Thuốc Nổ.

Trong bản mở rộng Reign of Giants nó cũng được dùng để tạo Lửa Thu NhiệtSao Mai. Lửa Thu Nhiệt có thể tái nạp bằng Tiêu Thạch.

Icon Tools Cách Dùngsửa

Inventory slot backgroundRotten EggInventory slot backgroundCharcoalInventory slot backgroundNitreAlchemy EngineInventory slot backgroundGunpowder
Inventory slot backgroundCut Grass

×

Inventory slot backgroundNitre

×2 

Science MachineInventory slot backgroundEndothermic FireReign of Giants icon
Inventory slot backgroundNitre

×

Inventory slot backgroundCut Stone

×4 

Inventory slot backgroundElectrical Doodad

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundEndothermic Fire PitReign of Giants icon
Inventory slot backgroundVolt Goat HornInventory slot backgroundElectrical Doodad

×2 

Inventory slot backgroundNitre

×

Alchemy EngineInventory slot backgroundMorning StarReign of Giants icon

Placeholder Bên Lềsửa

  • Được thêm từ bản cập nhật A Little Rain Must Fall.
  • Tiêu Thạch được khai thác từ tảng đá nhỏ, mịn từ bản cập nhật The End of the Beginning.
  • Tiêu Thạch được biết tới như hỏa tiêu (Potassium Nitrate, KNO₃) là thành phần thông thường để tạo thuốc nổ trong thực tế. Chúng cũng là thành phần tạo phân bón, mặc dù không thể dùng làm phân bón trong trò chơi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên