FANDOM


I can take the saddle off now.

–Wilson

Tra Yên Cưỡi là vật dụng trong Don't Starve Together cho phép người chơi lấy Yên Cưỡi xuống một cách an toàn từ Bò Lai mà không cần đợi đến khi Bò lại hất yên xuống. Lấy yên cưỡi bằng thứ này sẽ không làm giảm đồ bền của yên.

Blueprint Gallery sửa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên