FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Webber cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ Mặcsửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Webber.JPG

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Webber.JPG

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Webber.JPG

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Webber.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Webber.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Webber.png

Vòng Hoasửa

Garland Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Webber.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Webber.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuffs Webber.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Webber.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Webber.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Webber.PNG

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Webber.png

Tam o' Shantersửa

Tam 0'Shanter Webber.PNG

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Webber.PNG

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Webber.PNG

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Webber.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệt sửa

Insulated Pack Webber.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Webber.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Webber.png

Bùasửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Webber.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Webber.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Webber.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Webber.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Webber.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Webber.png

Đồ Bảo Vệsửa

Nón Bầu Dục sửa

Football Helmet Webber.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Webber.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Webber.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Webber.png

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Webber.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Webber.png

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Webber.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Webber.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Webber.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Webber.png

Trang Phục Khácsửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Webber.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Webber.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Webber.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băngsửa

Ice Cube Webber.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Webber.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Webber.png

One-man Bandsửa

One-man Band Webber.png

Slurpersửa

Slurper Webber.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Webber.png

Bộ Trang Phục sửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Webber.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Webber.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Webber.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Webber.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Webber.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Webber.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Webber.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Webber.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên