FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wolfgang cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớnĐồ Mặc sửa

Mũ Sừng Bò sửa

Beefalo Hat Wendy

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Wendy

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Wendy

Reign of Giants iconMũ Da Mèosửa

Cat Cap Wendy

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Wendy

Reign of Giants iconÔ Mắtsửa

Eyebrella Wendy

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Wendy

Reign of Giants iconSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Wendy

Vòng Hoasửa

Garland Wendy

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Wendy

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Wendy

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Wendy

Reign of Giants iconÁo Mưasửa

Rain Coat Wendy

Reign of Giants iconMũ Mưasửa

Rain Hat Wendy

Nón Rơmsửa

Straw Hat Wendy

Reign of Giants iconVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Wendy

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Wendy

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Wendy

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Wendy

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Wendy

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệtsửa

Insulated Pack Wendy

Túi Krampussửa

Krampus Sack Wendy

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Wendy

Bùa sửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Wendy

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Wendy

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Wendy

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Wendy

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Wendy

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Wendy

Đồ Bảo Vệ sửa

Nón Bầu Dụcsửa

Football Helmet Wendy

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Wendy

Giáp Gỗsửa

Log Suit Wendy

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Wendy

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Wendy

Reign of Giants iconGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Wendy

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Wendy

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Wendy

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Wendy

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Wendy

Trang Phục Khác sửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Wendy

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Wendy

Reign of Giants iconDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Wendy

Reign of Giants iconKhối Băngsửa

Ice Cube Wendy

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Wendy

Reign of Giants iconKính Chuột Chũisửa

Moggles Wendy

One-man Bandsửa

One-man Band Wendy

Slurpersửa

Slurper Wendy

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Wendy

Bộ Trang Phục sửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Wendy

Bộ Giápsửa

Armored Set Wendy

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Wendy

Bộ Vỏsửa

Shell Set Wendy

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Wendy

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Wendy

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Wendy

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Wendy

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên