FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wolfgang cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớnĐồ Mặc sửa

Mũ Sừng Bò sửa

Beefalo Hat Wendy.png

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Wendy.png

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Wendy.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Wendy.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Wendy.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Wendy.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Wendy.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Wendy.png

Vòng Hoasửa

Garland Wendy.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Wendy.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Wendy.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Wendy.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Wendy.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Wendy.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Wendy.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Wendy.png

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Wendy.png

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Wendy.png

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Wendy.png

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Wendy.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệtsửa

Insulated Pack Wendy.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Wendy.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Wendy.png

Bùa sửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Wendy.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Wendy.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Wendy.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Wendy.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Wendy.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Wendy.png

Đồ Bảo Vệ sửa

Nón Bầu Dụcsửa

Football Helmet Wendy.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Wendy.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Wendy.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Wendy.jpg

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Wendy.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Wendy.png

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Wendy.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Wendy.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Wendy.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Wendy.png

Trang Phục Khác sửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Wendy.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Wendy.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Wendy.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băngsửa

Ice Cube Wendy.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Wendy.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Wendy.png

One-man Bandsửa

One-man Band Wendy.png

Slurpersửa

Slurper Wendy.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Wendy.png

Bộ Trang Phục sửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Wendy.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Wendy.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Wendy.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Wendy.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Wendy.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Wendy.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Wendy.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Wendy.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Wendy.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Wendy.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Wendy.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên