FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wigfrid cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ Mặcsửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Wigfrid.png

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Wigfrid.png

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Wigfrid.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Wigfrid.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Wigfrid.png

Vòng Hoasửa

Garland Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Wigfrid.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Wigfrid.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuffs Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Wigfrid.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Wigfrid.png

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Wigfrid.png

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Wigfrid.png

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Wigfrid.png

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệt sửa

Insulated Pack Wigfrid.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Wigfrid.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Wigfrid.png

Bùasửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Wigfrid.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Wigfrid.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Wigfrid.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Wigfrid.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Wigfrid.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Wigfrid.png

Đồ Bảo Vệsửa

Nón Bầu Dục sửa

Football Helmet Wigfrid.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Wigfrid.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Wigfrid.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Wigfrid.png

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Wigfrid.png

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Wigfrid.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Wigfrid.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Wigfrid.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Wigfrid.png

Trang Phục Khácsửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Wigfrid.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băngsửa

Ice Cube Wigfrid.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Wigfrid.png

One-man Bandsửa

One-man Band Wigfrid.png

Slurpersửa

Slurper Wigfrid.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Wigfrid.png

Bộ Trang Phục sửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Wigfrid.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Wigfrid.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Wigfrid.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Wigfrid.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Wigfrid.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Wigfrid.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Wigfrid.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Wigfrid.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên