FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Willow cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.


Đồ Mặc sửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Willow

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Willow

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Willow

Reign of Giants iconMũ Da Mèosửa

Cat Cap Willow

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Willow

Reign of Giants iconÔ Mắtsửa

Eyebrella Willow

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Willow

Reign of Giants iconSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Willow

Vòng Hoasửa

Garland Willow

Reign of Giants iconVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Willow

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Willow

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Willow

Reign of Giants iconÁo Mưasửa

Rain Coat Willow

Reign of Giants iconMũ Mưasửa

Rain Hat Willow

Nón Rơmsửa

Straw Hat Willow

Reign of Giants iconVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Willow

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Willow

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Willow

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Willow

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Willow

Reign of Giants iconTúi Cách Nhiệtsửa

Insulated Pack Willow

Túi Krampussửa

Krampus Sack Willow

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Willow

Bùasửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Willow

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Willow

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Willow

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Willow

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Willow

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Willow

Đồ Bảo Vệsửa

Nón Bầu Dụcsửa

Football Helmet Willow

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Willow

Giáp Gỗsửa

Log Suit Willow

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Willow

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Willow

Reign of Giants iconGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Willow

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Willow

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Willow

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Willow

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Willow

Trang Phục Khácsửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Willow

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Willow

Reign of Giants iconDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Willow

Reign of Giants iconKhối Băngsửa

Ice Cube Willow

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Willow

Reign of Giants iconKính Chuột Chũisửa

Moggles Willow

One-man Bandsửa

One-man Band Willow

Slurpersửa

Slurper Willow

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Willow

Bộ Trang Phụcsửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Willow

Bộ Giápsửa

Armored Set Willow

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Willow

Reign of Giants iconBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Willow

Bộ Vỏsửa

Shell Set Willow

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Willow

Reign of Giants iconBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Willow

Reign of Giants iconBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Willow

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Willow

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Willow

Reign of Giants iconBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Willow

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên