FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Willow cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.


Đồ Mặc sửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Willow.png

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Willow.png

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Willow.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Willow.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Willow.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Willow.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Willow.png

Vòng Hoasửa

Garland Willow.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Willow.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Willow.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Willow.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Willow.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Willow.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Willow.png

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Willow.png

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Willow.png

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Willow.png

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Willow.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệtsửa

Insulated Pack Willow.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Willow.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Willow.png

Bùasửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Willow.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Willow.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Willow.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Willow.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Willow.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Willow.png

Đồ Bảo Vệsửa

Nón Bầu Dụcsửa

Football Helmet Willow.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Willow.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Willow.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Willow.png

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Willow.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Willow.png

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Willow.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Willow.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Willow.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Willow.png

Trang Phục Khácsửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Willow.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Willow.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băngsửa

Ice Cube Willow.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Willow.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Willow.png

One-man Bandsửa

One-man Band Willow.png

Slurpersửa

Slurper Willow.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Willow.png

Bộ Trang Phụcsửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Willow.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Willow.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Willow.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Willow.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Willow.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Willow.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Willow.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Willow.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên