FANDOM


Dưới đây là danh sách trang phục của Wilson cùng với hình ảnh minh họa. Click vào mỗi ảnh để phóng lớn.Đồ Mặcsửa

Mũ Sừng Bòsửa

Beefalo Hat Wilson.png

Thắt Lưng Tuyệt Thựcsửa

Belt of Hunger Wilson.png

Vest Mát Mẻsửa

Breezy Vest Wilson.png

Reign of Giants icon.pngMũ Da Mèosửa

Cat Cap Wilson.png

Vest Bảnh Baosửa

Dapper Vest Wilson.png

Reign of Giants icon.pngÔ Mắtsửa

Eyebrella Wilson.png

Mũ Lông Chimsửa

Feather Hat Wilson.png

Reign of Giants icon.pngSơ Mi Hoasửa

Floral Shirt Wilson.png

Vòng Hoasửa

Garland Wilson.png

Reign of Giants icon.pngVest Gấu Ngủ Đôngsửa

Hibearnation Vest Wilson.png

Vest Phùngsửa

Puffy Vest Wilson.png

Chụp Tai Lông Thỏsửa

Rabbit Earmuff Wilson.png

Reign of Giants icon.pngÁo Mưasửa

Rain Coat Wilson.png

Reign of Giants icon.pngMũ Mưasửa

Rain Hat Wilson.png

Nón Rơmsửa

Straw Hat Wilson.png

Reign of Giants icon.pngVest Mát Mùa Hèsửa

Summer Frest Wilson.png

Tam o' Shantersửa

Tam o' Shanter Wilson.png

Nón Chóp Caosửa

Top Hat Wilson.png

Mũ Mùa Đôngsửa

Winter Hat Wilson.png

Ba Lôsửa

Ba Lôsửa

Backpack Wilson.png

Reign of Giants icon.pngTúi Cách Nhiệtsửa

Insulated Pack Wilson.png

Túi Krampussửa

Krampus Sack Wilson.png

Túi Da Lợnsửa

Piggyback Wilson.png

Bùasửa

Bùa Lạnhsửa

Chilled Amulet Wilson.png

Bùa Kết Cấusửa

Construction Amulet Wilson.png

Bùa Phục Sinhsửa

Life Giving Amulet Wilson.png

Bùa Phát Quangsửa

Magiluminescence Wilson.png

Bùa Ác Mộngsửa

Nightmare Amulet Wilson.png

Bùa Lười Biếngsửa

Lazy Forager Wilson.png

Đồ Bảo Vệsửa

Nón Bầu Dụcsửa

Football Helmet Wilson.png

Giáp Cỏsửa

Grass Suit Wilson.png

Giáp Gỗsửa

Log Suit Wilson.png

Giáp Cẩm Thạchsửa

Marble Suit Wilson.png

Giáp Bóng Tốisửa

Night Armour Wilson.png

Reign of Giants icon.pngGiáp Đánh Vảysửa

Scalemail Wilson.png

Mũ Vỏ Ốcsửa

Shelmet Wilson.png

Giáp Vỏ Sênsửa

Snurtle Shell Armor Wilson.png

Vương Miện Thulecitesửa

Thulecite Crown Wilson.png

Giáp Thulecitesửa

Thulecite Suit Wilson.png

Trang Phục Khácsửa

Mũ Chăn Ongsửa

Beekeeper Hat Wilson.png

Mũ Bụi Câysửa

Bush Hat Wilson.png

Reign of Giants icon.pngDưa Thời Trangsửa

Fashion Melon Wilson.png

Reign of Giants icon.pngKhối Băngsửa

Ice Cube Wilson.png

Mũ Thợ Mỏsửa

Miner Hat Wilson.png

Reign of Giants icon.pngKính Chuột Chũisửa

Moggles Wilson.png

One-man Bandsửa

One-man Band Wilson.png

Slurpersửa

Slurper Wilson.png

Mũ Nhệnsửa

Spiderhat Wilson.png

Bộ Trang Phụcsửa

Bộ Cổ Đạisửa

Ancient Set Wilson.png

Bộ Giápsửa

Armored Set Wilson.png

Bộ Lịch Lãmsửa

Dapper Set Wilson.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Mưasửa

Rainfall Set Wilson.png

Bộ Vỏsửa

Shell Set Wilson.png

Bộ Slurpersửa

Slurper Set Wilson.png

Reign of Giants icon.pngBộ Mùa Hèsửa

Summer Set Wilson.png

Reign of Giants icon.pngBộ Chống Nắngsửa

Summer Heavy Set Wilson.png

Bộ Mùa Đôngsửa

Winter Set Wilson.png

Bộ Bão Tuyếtsửa

Winter Heavy Set Wilson.png

Reign of Giants icon.pngBộ Gấu Ngủ Đôngsửa

Winter Heavy Set 2 Wilson.png

Nhân Vật Chơi lời thoại ⋅ trang phục
Wilson lời thoại ⋅ trang phụcWillow lời thoại ⋅ trang phụcWolfgang lời thoại ⋅ trang phụcWendy lời thoại ⋅ trang phụcWX-78 lời thoại ⋅ trang phụcWickerbottom lời thoại ⋅ trang phụcWoodie lời thoại ⋅ trang phụcWes lời thoại ⋅ trang phụcMaxwell lời thoại ⋅ trang phụcWigfrid lời thoại ⋅ trang phụcWebber lời thoại ⋅ trang phụcWalani lời thoại ⋅ trang phụcWarly lời thoại ⋅ trang phụcWilbur lời thoại ⋅ trang phụcWoodlegs lời thoại ⋅ trang phụcChưa Thực Hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên